เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 0 นาที
17 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม
Course Square Selection

เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่านหลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

กลยุทธ์การสร้าง Sales Page และเทคนิคการสร้างเครื่องมือดึงดูดลูกค้าเพื่อปิดการขาย

ช่วยผู้ประกอบการ, เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารด้านการตลาด – การขายให้บรรลุเป้าหมายในยอดขายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

โดย อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,320 บาท เท่านั้น!

2,900 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

เนื้อหาหลัก :

      

1. กลยุทธ์การสร้าง Sales Page และเทคนิคการสร้างเครื่องมือดึงดูดลูกค้าเพื่อปิดการขาย ทำเงินอัตโนมัติ

2. ปัญหา, อุปสรรค และ Mindset ที่ทำให้ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

3. การเริ่มต้นใหม่แบบมืออาชีพ

4. การกำหนดเป้าหมายของยอดขาย และวิธีการที่ชัดเจน

5. การสำรวจคู่แข่ง และความต้องการของลูกค้าเชิงลึก

6. การสร้างโอกาสการขาย ด้วยการเล่าเรื่องที่แตกต่างและน่าสนใจ

7. กลยุทธ์การวางโครงร่าง Sales Page และวิธีทดสอบว่าได้ผลจริงหรือไม่ ก่อนนำไปใช้จริง เพื่อสร้างยอดขายอัตโนมัติ

                            

กลุ่มเป้าหมาย :  

1. นักการตลาดมือใหม่, ผู้สนใจทำการตลาด แต่ยังทำไม่สำเร็จ

2. ผู้ประกอบการ, เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหารด้านการตลาด – การขายที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายยอดขาย

3. พ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์, ผู้สนใจทำการตลาดออนไลน์ให้ได้ผลจริง

4. ผู้ที่มีเพื่อน หรือคนที่รู้จัก แต่เขาเหล่านั้นทำการตลาดไม่เป็น เน้นแต่โฆษณา แต่ไม่ได้ผลลัพธ์ และอยากแนะนำให้เพื่อนมาเรียนคอร์สนี้

 

ประโยชน์ :       

1. สร้าง Mindset วิธีคิดและทัศนคติที่ถูกต้องด้านการตลาดออนไลน์ก่อนทุ่มงบโฆษณา

2. ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และผิดพลาดเสียหายซ้ำซาก ทางการตลาดดิจิทัล

3. สร้างนักการตลาดมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพ และรู้วิธีเพิ่มยอดขายแบบอัตโนมัติ ที่ได้ผลพิสูจน์มาแล้ว

4. ช่วยผู้ประกอบการ, เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารด้านการตลาด – การขายให้บรรลุเป้าหมายในยอดขายที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

5. ช่วยเสริมสร้างพ่อค้า – แม่ค้าออนไลน์ และผู้สนใจทำการตลาดดิจิทัลให้แข็งแกร่ง ไม่ทำธุรกิจด้วยความรีบร้อน และความโลภ แต่ทำด้วยความรู้และความรอบคอบ เพื่อมียอดขายที่เติบโตอย่างยั่งยืน


บทนำ
เวลา(นาที)
แนะนำคอร์ส FREE 7:16  
กลยุทธ์การสร้าง Sales Page และเทคนิคการสร้างเครื่องมือดึงดูดลูกค้าเพื่อปิดการขาย ทำเงินอัตโนมัติ
เวลา(นาที)
ตอนที่ 1. ทำไมต้องเรียนคอร์สนี้ FREE 2:56  
ตอนที่ 2. คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร FREE 3:57  
ตอนที่ 3. รู้จักวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย FREE 3:20  
ตอนที่ 4. กลยุทธ์การสร้าง Sales Page และเทคนิคการสร้างเครื่องมือดึงดูดลูกค้าเพื่อปิดการขาย 6:47  
ตอนที่ 5. ปัญหาอุปสรรคที่ผู้ประกอบการและนักการตลาดส่วนใหญ่ 12:13  
ตอนที่ 6. การเริ่มต้นใหม่แบบนักการตลาดมืออาชีพ เขาทำกันอย่างไร 11:59  
ตอนที่ 7. การกำหนดเป้าหมายยอดขายและการกำหนดโจทย์ 6:48  
ตอนที่ 8. ผู้ประกอบการและนักการตลาดส่วนมากยังสับสน 7:17  
ตอนที่ 9. เทคนิคการสำรวจคู่แข่งในตลาด รู้เขา – รู้เรา ก่อนออกรบ (1) 4:14  
ตอนที่ 10. เทคนิคการสำรวจคู่แข่งในตลาด รู้เขา – รู้เรา ก่อนออกรบ (2) 7:05  
ตอนที่ 11. การสำรวจความต้องการของลูกค้า 10:20  
ตอนที่ 12. กลยุทธ์การสร้างโอกาสทางการขายด้วยการเล่าเรื่องที่แตกต่าง 7:34  
ตอนที่ 13. กลยุทธ์การสร้างโอกาสทางการขายด้วยการเล่าเรื่องที่แตกต่าง 5:49  
ตอนที่ 14. เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ด้วยหลักการ “4W1H” 12:45  
ตอนที่ 15. กลยุทธ์การวางโครงร่าง Sales Page แบบมืออาชีพ ด้วย Wireframe 10:02  
ตอนที่ 16. วิธีการทดสอบโครงร่าง Sales Page ที่วางไว้ด้วยเครื่องมือทางการตลาดชนิดต่างๆ 8:21  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ