เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 39 นาที
10 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
จำกัดเวลาเรียน 180 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
Shinanun Kae Singsathorn
Baankiddy

เจ้าของ/ติวเตอร์/ครูผู้สอน

ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง

สอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาเรื่องการฟัง เน้นฝึกฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อนจำนวน 160 ข้อ เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก และโรงเรียนดังต่าง ๆ พร้อมให้ดาวน์โหลดแบบทดสอบนำไปฝึกเพิ่มเติม

โดย Shinanun Kae Singsathorn
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,700 บาท


  สมัครเรียน

การฟังเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ๆ ซึ่งจำเป็นต้องฝึกฝน  เพื่อให้มีทักษะและสมาธิในการการฟัง มีการจดจำที่ดี ส่งผลต่อการรับรู้ และการเรียนรู้การฟังที่ดี เด็กๆ ต้องสามารถคิดวิเคราะห์ ได้ สามารถเลือกคำตอบที่ถูกต้องได้ ซึ่งควรเริ่มฝึกตั้งแต่เล็กๆในวัยอนุบาล เด็กๆควรมีทักษะการฟังที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 เนื่องจากเป็นทักษะแรกที่จะต่อยอดสู่ทักษะการอ่านและการเขียนต่อไป การฟังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน และทุกๆ วิชา 

ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง (Listening Logic Course)  เหมาะกับเด็ก ๆ วัยอนุบาล 3-6 ขวบ เพื่อฝึกทักษะการฟัง ฝึกการจดจำ ให้มีสมาธิ  คิดตามได้ สามารถคิดวิเคราะห์เลือกคำตอบที่ถูกต้องได้  เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1 เครือสาธิตและเครือคาทอลิก และโรงเรียนต่าง ๆ  หรือเพื่อฝึกให้มีทักษะการฟังและการจดจำที่ดีก่อนที่จะเริ่มเรียนในชั้น ป.1 ระดับประถมศึกษาต่อไป

ติวโจทย์เชาว์ปัญญา เรื่องการฟัง คือการสอนทำแบบทดสอบเชาว์ปัญญาเรื่องการฟัง เน้นฝึกฟังโจทย์คำถามที่มีความซับซ้อน จำนวน 100 ข้อ ใน VDO และมีแบบทดสอบในรูปแบบ PDF ให้ดาวน์โหลดนำไปฝึกเพิ่มเติมจำนวนรวม 160 ข้อ  ใน VDO เป็นภาพการ์ตูนน่ารัก ประกอบเสียงดนตรีเพลิน ๆ    พร้อมแอนนิเมชั่น กระตุ้นให้สนใจดู  สนใจฟัง ครูจะกระตุ้นให้จดจำและคิดตามวิเคราะห์หาคำตอบที่ถูกต้อง   ครูเน้นสอนเทคนิคให้จดจำเป็นภาพ  โจทย์คำถามมีความซับซ้อนแตกต่างกันไป เช่น เน้นให้ฟังและจดจำการจัดเรียงตามลำดับ ฟังและจดจำตำแหน่ง  ฟังและคิดวิเคราะห์ความแตกต่างเรื่องสี ขนาด ฟังและจดจำการแทนสัญลักษณ์ เป็นต้น 

ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 1 ผ่านบ้านใครบ้าง
เวลา(นาที)
เน้นการจดจำลำดับที่เท่าใดบ้างของชื่อสัตว์ต่าง หรือชื่อผลไม้ ที่จะต้องผ่านบ้านใครบ้าง 9:17  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 2 เรียงตามลำดับ
เวลา(นาที)
เน้นจดจำการเรียงรูปทรง เรียงผลไม้ เรียงตุ๊กตาสัตว์ เป็นต้น โดยเรียงอย่างเป็นชุดลำดับตามหลักการ 9:37  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 3 เปรียบเทียบขนาด
เวลา(นาที)
เน้นฟังการเปรียบเทียบขนาดรูปทรง ขนาดของสิ่งของ ขนาดตัวอักษร หาขนาดเล็กที่สุด หรือขนาดใหญ่ที่สุด 10:21  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 4 จดจำสีต่าง ๆ
เวลา(นาที)
เน้นจดจำสีต่าง ๆ ของการแต่งตัวของสัตว์ ผลไม้ ใครใส่สีอะไร ใครใส่สีซ้ำกับใคร 9:54  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 5 จดจำตำแหน่ง
เวลา(นาที)
เน้นจดจำตำแหน่งของผลไม้ ขนม อาหาร อยู่ในตะกร้าใบที่เท่าใด จานใบใด เป็นต้น 10:24  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 6 ใครชอบตุ๊กตาอะไร
เวลา(นาที)
เน้นจดจำใครชอบตุ๊กตาสัตว์อะไร ใครชอบตุ๊กตาเหมือนกัน ใครชอบแตกต่าง 10:18  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 7 ทำอะไรและไม่ได้ทำอะไร
เวลา(นาที)
เน้นฟังเพิ่มความซับซ้อน ต้องจำชื่อคน หรือชื่อสิ่งของ และจำสิ่งที่ทำ สถานที่ที่ไป หรือกิจกรรมที่ทำ 9:17  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 8 ตำแหน่งของรูปทรงเรขาคณิต
เวลา(นาที)
เน้นจดจำตำแหน่งของรูปทรงเรขาคณิต อยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอก อยู่ล้อมรอบสิ่งใด หรืออยู่ลำดับที่เท่าใด 9:17  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 9 แทนสัญลักษณ์
เวลา(นาที)
เน้นจดจำสัญลักษณ์ ของสัตว์ ผลไม้ สิ่งของ เป็นต้น 10:27  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดที่ 10 ชุดรวมโจทย์ของชุดที่ 1-9
เวลา(นาที)
เป็นชุดที่รวมโจทย์ของชุดที่ 1-9 โดยแต่ละข้อต้องคิดวิเคราะห์แตกต่างกันไป มีความซับซ้อน เน้นให้คิดตาม 10:39  
ติวโจทย์เชาว์ฟังชุดextra 60ข้อ-update-001-1.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ