เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 14 ชั่วโมง 3 นาที
122 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉข้อสอบ Structure and Written Expression, 300 ข้อ

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อสอบ “ข้อสอบประเภท Structure (Sentence Completion) & Written Expression (Error Identification)” ในสไตล์ตะลุยข้อสอบเสมือนจริง (Actual Test) ที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP ในปัจจุบัน

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,599 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อสอบ S & WE, การวิเคราะห์ข้อสอบ SC & ER, ฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP, CU-TEP, TU-GET & ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ โดยได้มีการรวบรวมมาให้ถึง 10 ชุดเต็ม (300 ข้อ) พร้อมเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จให้ด้วย!!!
.
1.) ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อสอบประเภท S & WE
.
2.) 7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบประเภท Structure (Sentence Completion)
.
3.) 7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบประเภท Written Expression (Error Identification)
.
4.) ตะลุยข้อสอบ S & WE เสมือนจริง 10 ชุดเต็ม (300 ข้อ) พร้อมเฉลยโดยละเอียด
.
5.) เคล็ดลับในการฝึกฝนในการทำข้อสอบ S & WE ที่จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จ
.
6.) บทสรุปส่งท้าย พร้อมคำแนะนำเพิ่มเติม
.
7.) รีวิว+รูปภาพของผู้เรียนที่ประสบความสำเร็จตัวจริง-เสียงจริง พร้อมหลักฐานใบคะแนน (ฉบับไม่ได้โม้ 555)
.
8.) ได้รับไฟล์ข้อสอบประกอบการเรียน (PDF) ครบ 10 ชุดเต็ม (300 ข้อ) พร้อม Answer Key (Downloadable)


ข้อมูลพื้นฐานคอร์ส S&WE (10 ชุดเต็ม, 300 ข้อ)
เวลา(นาที)
ข้อมูลพื้นฐานคอร์ส S&WE (10 ชุดเต็ม, 300 ข้อ) FREE 11:21  
ตัวอย่าง VDO คอร์ส 6: ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression (เนื้อหาคัดมาบางส่วน)
เวลา(นาที)
ตัวอย่างที่ 1: ตะลุยข้อสอบ Structure (SC-1) FREE 7:36  
ตัวอย่างที่ 2: ตะลุยข้อสอบ Error Identification (ER-1) FREE 5:09  
ตัวอย่างที่ 3: ตะลุยข้อสอบ Structure (SC-2) FREE 7:32  
ตัวอย่างที่ 2: ตะลุยข้อสอบ Error Identification (ER-4) FREE 9:33  
หลักการวิเคราะห์ข้อสอบประเภท S&WE
เวลา(นาที)
7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบ Structure (Sentence Completion), จับถูก 8:49  
7 หลักการวิเคราะห์ข้อสอบ Written Expression (Error Identification), จับผิด 6:28  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 1 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 17:17  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 15:49  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 11:30  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 7:28  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 5:55  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 13:20  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 8:55  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 7:22  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 7:20  
ชุดที่ 1: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 8:11  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 1 (Answer Key), 30 ข้อ 5:25  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 2 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 11:22  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 11:58  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 11:45  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 9:53  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 7:15  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6:28  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 5:57  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 4:58  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4:28  
ชุดที่ 2: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 4:50  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 2 (Answer Key), 30 ข้อ 2:18  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 3 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 9:29  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 5:35  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 4:22  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 8:33  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 10:03  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6:07  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 6:33  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 9:57  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 5:31  
ชุดที่ 3: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 3:54  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 3 (Answer Key), 30 ข้อ 2:08  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 4 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8:57  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 6:03  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 6:00  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 7:01  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 8:00  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6:06  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 7:15  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 5:06  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 5:40  
ชุดที่ 4: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5:18  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 4 (Answer Key), 30 ข้อ 2:16  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 5 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 9:02  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 10:38  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 8:19  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 7:35  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 6:49  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 6:58  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 6:08  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 6:04  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4:21  
ชุดที่ 5: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5:59  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 5 (Answer Key), 30 ข้อ 2:31  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 6 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 10:26  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 8:10  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 7:06  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 5:31  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 7:19  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 9:44  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 8:05  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 7:25  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 9:44  
ชุดที่ 6: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 8:26  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 6 (Answer Key), 30 ข้อ 2:18  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 7 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8:23  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 6:21  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 7:30  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 6:38  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 6:41  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 5:31  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 4:55  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 4:51  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4:11  
ชุดที่ 7: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5:07  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 7 (Answer Key), 30 ข้อ 2:17  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 8 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8:27  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 8:03  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 8:21  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 8:33  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 8:43  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 9:36  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 6:08  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 6:12  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4:12  
ชุดที่ 8: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 4:23  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 8 (Answer Key), 30 ข้อ 2:06  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 9 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 5:55  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 5:01  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 6:17  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 5:19  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 9:27  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 4:48  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 4:59  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 4:29  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 4:22  
ชุดที่ 9: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 5:31  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 9 (Answer Key), 30 ข้อ 2:08  
ตะลุยข้อสอบ Structure & Written Expression ชุดที่ 10 (30 ข้อ)
เวลา(นาที)
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 1-3 8:27  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 4-6 5:12  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 7-9 6:34  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 10-12 8:05  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Sentence Completion ข้อที่ 13-15 6:49  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 16-18 8:01  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 19-21 7:42  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 22-24 5:09  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 25-27 5:21  
ชุดที่ 10: ข้อสอบ Written Expression ข้อที่ 28-30 6:06  
เฉลยข้อสอบชุดที่ 10 (Answer Key), 30 ข้อ 4:15  
เคล็ดลับการฝึกฝนการทำข้อสอบ Structure & Written Expression
เวลา(นาที)
เคล็ดลับการฝึกฝนการทำข้อสอบ Structure & Written Expression 5:33  
คำแนะนำเพิ่มเติม & บทสรุปส่งท้าย
เวลา(นาที)
คำแนะนำเพิ่มเติม 7:20  
คำคมชีวิต & ข้อคิดดี ๆ ที่ให้กำลังใจ 3:05  
TooMFhan Photo Album & Customer Testimonials FREE 10:31  
ช่องทางการติดต่อสถาบัน FREE 5:11  
No.1_ข้อสอบชุดที่ 1.pdf
No.2_ข้อสอบชุดที่ 2.pdf
No.3_ข้อสอบชุดที่ 3.pdf
No.4_ข้อสอบชุดที่ 4.pdf
No.5_ข้อสอบชุดที่ 5.pdf
No.6_ข้อสอบชุดที่ 6.pdf
No.7_ข้อสอบชุดที่ 7.pdf
No.8_ข้อสอบชุดที่ 8.pdf
No.9_ข้อสอบชุดที่ 9.pdf
No.10_ข้อสอบชุดที่ 10.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ