เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 12 ชั่วโมง 20 นาที
71 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 90 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
สถาบันติวสอบโทอิคทุ่มฝัน

จบการศึกษาปริญญาโท คณะวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี ปัจจุบันเป็นวิศวกรโยธา มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทข้ามชาติมามากกว่า 20 ปี และเป็นติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ให้ความรู้และผลักดันหลาย ๆ คนให้ประสบความสําเร็จในการสอบโทอิคเพื่อนําไปยื่นจบ การศึกษาฯ, ยื่นสมัครงาน, เลื่อนตําแหน่งและล่าสุด, สามารถช่วยน้อง ๆ ที่จบวิชาชีพครูสามารถเอาคะแนนสอบ TOEIC / TOEFL ITP ไปยื่นผลสอบเพื่อรับราชการเป็น “ครูคืนถิ่น” ได้สําเร็จตามความตั้งใจ (มากกว่า 90% สอบผ่าน)

ตีแผ่+แฉพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้ข้อมูลพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่มีพร้อมทั้งตัวอย่างการใช้งาน, แบบฝึกหัด พร้อมเฉลยแบบละเอียด และฝึกทำ Final Exercise ผ่านการทำข้อสอบเสมือนจริง เพื่อปรับความรู้พื้นฐานก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบต่อไป

โดย อธิสันต์ พิทูรพัฒนกิตติ์ (ครูโดม)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,599 บาท


  สมัครเรียน

เนื้อหาสรุปโดยย่อ:-
.
คอร์สนี้จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยพื้นฐานนี้สามารถนำไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการ-รัฐวิสาหกิจ, ตำรวจ, ทหาร และเป็นพื้นฐานในการเตรียมตัวสอบ TOEIC, TOEFL ITP, CU-TEP & TU-GET รวมถึงผู้เรียนสามารถนำพื้นฐานจากคอร์สนี้ไปต่อยอดในการเรียนรู้ English Conversation และพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ อีกต่อไปได้อย่างดี
โดยผู้เรียนจะฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงที่มีความยากในระดับเดียวกับข้อสอบ TOEFL ITP, CU-TEP, TU-GET & ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมเฉลยแบบละเอียดในสไตล์ที่อธิบาย “เข้าใจง่าย, สั้น+กระชับ & ปรับใช้ได้จริง” รวมทั้งสอนวิธีการตีความหมาย (การอ่าน & การแปล) พร้อมทริค-เทคนิคในการฝึกฝนให้ประสบความสำเร็จให้ด้วย!!! .
.
1.) สอน Grammar 30 หัวข้อ เพื่อใช้การเตรียมตัวสอบ และต้องรู้ก่อนสอบครบถ้วน ที่มีคำอธิบาย พร้อมตัวอย่างที่ “สั้น, กระชับ, เข้าใจง่าย & ผู้เรียนสามารถนำปรับใช้ได้จริง”
.
Unit 1: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ
.
Unit 2: ตัวเลขภาษาอังกฤษ
.
Unit 3: วัน-เดือน-ปี ภาษาอังกฤษ
.
Unit 4: Parts of Speech
.
Unit 5: Roots & Affixes
.
Unit 6: Noun
.
.
.
Unit 30: การใช้ Participles . Final Exercises
.
2.) มีไฟล์แบบฝึกหัด & มีแนวข้อสอบให้เรียนรู้ & สามารถนำไปฝึกฝนให้เกิดทักษะต่อไปได้ (สามารถดาวน์โหลดได้)

ข้อมูลพื้นฐานคอร์ส English Grammar
เวลา(นาที)
ข้อมูลพื้นฐานคอร์ส English Grammar FREE 6:53  
ตัวอย่าง Video คอร์ส 1: English Grammar (เนื้อหาคัดมาบางส่วน)
เวลา(นาที)
ตัวอย่างที่ 1: เนื้อหา Pronoun (คำสรรพนาม) FREE 4:56  
ตัวอย่างที่ 2: ตะลุยโจทย์ Phrasal Verbs (คำกริยาวลี) FREE 2:38  
ตัวอย่างที่ 3: ตะลุยโจทย์ Final Exercise 3 ข้อ FREE 5:50  
30 หัวข้อพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ต้องรู้ก่อนสอบ พร้อม Exercises
เวลา(นาที)
Unit 1: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8:28  
Exercise 1: ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 8:08  
Unit 2: ตัวเลขภาษาอังกฤษ 17:49  
Exercise 2: ตัวเลขภาษาอังกฤษ 9:34  
Unit 3: วันเดือนปีภาษาอังกฤษ 6:20  
Exercise 3: วันเดือนปีภาษาอังกฤษ 8:12  
Unit 4: Parts of Speech (ส่วนของคำพูด) 7:18  
Exercise 4: Parts of Speech 19:09  
Unit 5: Roots & Affixes (รากศัพท์ & หน่วยคำเติม) 12:02  
Exercise 5: Roots & Affixes 16:29  
Unit 6: Noun (คำนาม) 18:41  
Exercise 6: Noun 13:11  
Unit 7: Pronoun (คำสรรพนาม) 17:51  
Exercise 7: Pronoun 13:59  
Unit 8: Verb (คำกริยา) 26:42  
Exercise 8: Verb 9:59  
Unit 9: Adjective (คำคุณศัพท์) 10:02  
Exercise 9: Adjective 9:34  
Unit 10: Adverb (คำกริยาวิเศษณ์) 9:11  
Exercise 10: Adverb 9:49  
Unit 11: Preposition (คำบุพบท) 12:50  
Exercise 11: Preposition 10:19  
Unit 12: Conjunction (คำสันธาน) 18:28  
Exercise 12: Conjunction 9:51  
Unit 13: Interjection (คำอุทาน) 9:52  
Exercise 13: Interjection 4:21  
Unit 14: Article (คำนำหน้านาม) 11:41  
Exercise 14: Article 9:35  
Unit 15: Quantifier (คำบอกปริมาณ) 19:46  
Exercise 15: Quantifier 8:50  
Unit 16: Subject-Verb Agreement (ความสอดคล้องระหว่างประธาน และกริยา) 19:28  
Exercise 16: Subject-Verb Agreement 10:05  
Unit 17: Comparison (การเปรียบเทียบ) 5:21  
Exercise 17: Comparison 8:03  
Unit 18: Conditional Sentence (ประโยคเงื่อนไข) 9:57  
Exercise 18: Conditional Sentence (If-Clause) 8:00  
Unit 19: Tenses & Present Tenses (กาลเวลา & เหตุการณ์ในปัจจุบัน) 11:49  
Exercise 19: Tenses & Present Tenses 8:15  
Unit 20: Past Tenses (เหตุการณ์ในอดีต) 8:39  
Exercise 20: Past Tenses 9:24  
Unit 21: Future Tenses (เหตุการณ์ในอนาคต) 10:41  
Exercise 21: Future Tenses 8:31  
Unit 22: Voice (วิธีพูด) 17:28  
Exercise 22: Voice 9:27  
Unit 23: Causative Form (รูปแบบคำกริยาที่พูดเพื่อให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้) 5:38  
Exercise 23: Causative Form 6:22  
Unit 24: Subjunctive (ประโยคที่แสดงความต้องการ หรือความปรารถนา) 5:08  
Exercise 24: Subjunctive 4:38  
Unit 25: Phrasal Verbs (กริยาวลี) 4:13  
Exercise 25: Phrasal Verbs 8:38  
Unit 26: Question Tag (คำถามวลี) 11:18  
Exercise 26: Question Tag 5:23  
Unit 27: การใช้ So / Such...that 6:14  
Exercise 27: So / Such...that 7:15  
Unit 28: การใช้ (The) other(s), (one) another & each other 13:32  
Exercise 28: (The) other(s), (one) another & each other 7:00  
Unit 29: การใช้ Any-, Every-, No- & Some- (one & body) 6:02  
Exercise 29: Any-, Every-, No- & Some- (one & body) 6:10  
Unit 30: การใช้ Participles (คำกริยาที่ใช้เป็นคำคุณศัพท์) 25:28  
Exercise 30: Participles 9:48  
Final Exercise Q.1-10 (ตะลุยโจทย์ข้อที่ 1-10) 20:38  
Final Exercise Q.11-20 (ตะลุยโจทย์ข้อที่ 11-20) 20:06  
Final Exercise Q.21-30 (ตะลุยโจทย์ข้อที่ 21-30) 18:33  
บทสรุปส่งท้าย
เวลา(นาที)
คำแนะนำเพิ่มเติม 4:38  
Photo Album & Customer Testimonials FREE 3:57  
คำคมชีวิต & ข้อคิดดี ๆ ที่ให้กำลังใจ 2:27  
ช่องทางการติดต่อสถาบัน FREE 4:26  
TooMFhan_English_Grammar.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ