เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 58 นาที
20 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน

We are expert in Learning Management System and understand very well in Learners' behavior, training solutions, and online trends.

ทักษะหัวหน้ามือโปร เจ้านายไว้วางใจ ลูกน้องยอมรับ

การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน

โดย Course Square
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,290 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
     ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก หัวหน้างานในองค์กร ผู้ช่วยหัวหน้างาน บุคคลที่เตรียมเพื่อเป็นหัวหน้างาน

เกี่ยวกับบทเรียน
     สำหรับในยุคปัจจุบันการเป็นหัวหน้างาน หรือผู้นำในองค์กร ต้องยอมรับว่า หนักกว่าในอดีตมากซึ่งอาจเป็นไม่ยากเพราะองค์กรอาจมีโครงสร้างหรืออายุงานมาพิจารณา มีตำแหน่งก็สั่งงานให้ลูกน้องทำตาม แลไม่ได้ฝึกให้ลูกน้องได้คิดเอง แต่ปัจจุบันผู้บริหาร หัวหน้างานต้องพัฒนาตนเองหลายด้าน มากกว่าในอดีต  การที่จะเป็นหัวหน้างานที่ดี ให้ผู้บริหารระดับสูงเชื่อถือไว้วางใจ และลูกน้องยอมรับ การสร้างศรัทธาในตัวหัวหน้างาน การมีทัศนคติที่ดี การใช้คำพูด การทำงานเป็นทีม หัวหน้างานต้องมีเป้าหมายและพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอในหลายด้านเพื่อขับเคลื่อนทีมงาน  และความสำเร็จขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายหรือนโยบายองค์กรให้ได้การเป็นหัวหน้างานและผู้นำที่ดีต้องเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เราต้องใช้ทักษะหลายด้าน ทั้งการบริหารทีมงาน เข้าใจนโยบายองค์กร ภาวะผู้นำ การทำผลงานให้ยอดเยี่ยม ต้องมีทักษะด้านการสื่อสาร การบริหารทีมงาน การมีคุณธรรมจริยธรรมสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกันให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และส่งผลกับองค์กรโดยตรง

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนคอร์สนี้ 
1. เข้าใจถึงหัวหน้างานแนวใหม่ ความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของการบริหาร การเป็นหัวหน้างานที่ดีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร
2. เรียนรู้ การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานต้องมี 4 เก่ง 1.เก่งงาน 2.เก่งคน  3.เก่งคิด4. เก่งพัฒนา รวมถึงการสร้างแรงจูงใจต่อผู้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายได้
3. สามารถนำเทคนิคการสื่อสาร การมอบหมายงาน การติดตามงาน  การประชุมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ

บทนำ
เวลา(นาที)
บทนำ FREE 0:46  
ทำไมถึงต้องเรียนคอร์สนี้ FREE 0:35  
บทที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร
เวลา(นาที)
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรและใครมีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กร 8:37  
บทที่ 2 ความหมายและความสำคัญของหัวหน้าแนวใหม่ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่
เวลา(นาที)
บทที่ 2.1 ความหมายและความสำคัญของหัวหน้าแนวใหม่ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ 5:26  
บทที่ 2.2 ความหมายและความสำคัญของหัวหน้าแนวใหม่ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ 4:23  
บทที่ 2.3 ความหมายและความสำคัญของหัวหน้าแนวใหม่ ภาวะผู้นำและบทบาทหน้าที่ 9:39  
บทที่ 3 ปัญหาที่พบบ่อยในความเป็นหัวหน้าในปัจจุบัน
เวลา(นาที)
บทที่ 3 ปัญหาที่พบบ่อยในความเป็นหัวหน้าในปัจจุบัน 9:28  
บทที่ 4 ลักษณะของลูกน้องแต่ละประเภทในด้านทักษะการบริหารคน D I S C
เวลา(นาที)
บทที่ 4.1 ลักษณะของลูกน้องแต่ละประเภทในด้านทักษะการบริหารคน D I S C 4:52  
บทที่ 4.2 ลักษณะของลูกน้องแต่ละประเภทในด้านทักษะการบริหารคน D I S C 4:44  
บทที่ 5 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี 4 เก่ง
เวลา(นาที)
บทที่ 5.1 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี 4 เก่ง 5:59  
บทที่ 5.2 คุณสมบัติของผู้นำที่ดี 3 รู้ 3:13  
บทที่ 6 การวางแผนปฎิบัติงาน การมอบหมายงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ
เวลา(นาที)
บทที่ 6.1 การวางแผนปฎิบัติงาน การมอบหมายงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ 6:13  
บทที่ 6.2 การวางแผนปฎิบัติงาน การมอบหมายงานและติดตามงานให้มีประสิทธิภาพ 7:05  
บทที่ 7 ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ​
เวลา(นาที)
บทที่ 7 ทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 8:41  
บทที่ 8
เวลา(นาที)
บทที่ 8.1 การเป็นที่ปรึกษา การให้คำแนะนำอย่างสร้างสรรค์ Feedback 5:37  
บทที่ 8.2 การสื่อสาร การประสานงาน ระหว่างหน่วยงาน 6:55  
บทที่ 9 ทักษะการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย
เวลา(นาที)
บทที่ 9 ทักษะการประชุมทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่องานสำเร็จตามเป้าหมาย 7:25  
บทที่ 10 สอนงานให้ได้งาน ได้ใจ
เวลา(นาที)
บทที่ 10 สอนงานให้ได้งาน ได้ใจ 9:30  
บทที่ 11 เทคนิคการทำงานเป็นทีม
เวลา(นาที)
บทที่ 11 เทคนิคการทำงานเป็นทีม 7:17  
สรุปการเรียน
เวลา(นาที)
บทสรุป 1:36  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ