เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 5 ชั่วโมง 46 นาที
5 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
จำกัดเวลาเรียน 10 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่ณัฐ iSMILE (อ.ณัฐพล สรรพกิจกำจร)
iSMILE TUTOR

ฟิสิกส์ แมท พี่ณัฐ (อาจารย์ณัฐพล สรรพกิจกำจร) ประวัติการสอนและการทำงาน -จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ได้รับทุนการส่งเสริมการศึกษา และทุนเรียนดี - ติวเตอร์น้องๆ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฟิสิกส์ แคลคูลัส) มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ครูพิเศษโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาบันกวดวิชาชื่อดัง - วิทยากรรับเชิญ โครงการ การสอนโดยใช้ STEM education เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โครงการติวแพทย์ MDX MD02 โครงการติวพิชิตสอบตรง โครงการติวฉันคือวิศวกร โครงการพิชิตโอเน็ต และโครงการอื่นๆอีกมากมาย - ประสบการณ์ การสอนกว่า 14 ปี - เป็นเจ้าของสถาบันกวดวิชา Smile Ent และ iSmile Tutor - วิศวกรโครงการ Nation Science and Technology Development Agency (The Program of Industrial Production Process Improvement with Cleaner Technology) โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) - Planner Engineer บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด - ที่ปรึกษาโครงการและบริหารงาน บริษัท MEMI (ประเทศไทย) จำกัด

ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน

ความร้อน 1ความร้อน 2แก๊สอุดมคติ 3ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 4พลังงานในระบบ 5การประยุกต์พลังงานในระบบ

โดย พี่ณัฐ iSMILE (อ.ณัฐพล สรรพกิจกำจร)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 600 บาท


  สมัครเรียน

1. บอกได้ว่าความร้อนเป็นพลังงานรูปหนึ่งอาจแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอื่น
2. ทำกิจกรรมเพื่อศึกษาว่าพลังงานความร้อนแปลงรูปมาจากพลังงานกลได้พร้อมทั้งยกตัวอย่างและอธิบายได้ว่าพลังงานความร้อนสามารถแปลงรูปมาจากพลังงานรูปอื่น
3. อธิบายความหมายของอุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์และบอกความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิสัมบูรณ์ในหน่วยเคลวินกับอุณหภูมิในหน่วยองศาเซลเซียส
4. บอกได้ว่าพลังงานความร้อนทาให้สารขยายตัว
5. บอกได้ว่าพลังงานความร้อนนอกจากจะทาให้สารมีการเปลี่ยนอุณหภูมิแล้วยังทาให้สารมีการเปลี่ยนสถานะได้อีกด้วยและคำนวณหาพลังงานความร้อนปริมาณดังกล่าวนี้
6. บอกความหมายของความร้อนแฝงและความร้อนจาเพาะของสารและคำนวณปริมาณดังกล่าวได้เมื่อกาหนดสถานการณ์ให้
7. บอกได้ว่าการถ่ายโอนพลังงานความร้อนระหว่างวัตถุเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
8. อธิบายสมบัติของแก๊สอุดมคติได
9. ศึกษากฎของแก๊สและสามารถคำนวณหามวลโมลาร์ของแก๊สได้
 10. ทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันและปริมาตรของแก๊สในภาชนะปิดเมื่ออุณหภูมิคงตัวและสรุปได้ว่าความดันของแก๊สแปรผกผันกับปริมาตรของแก๊สพร้อมทั้งบอกได้ว่าข้อสรุปนี้คือกฎของบอยล์
11. ทำการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตรและอุณหภูมิของแก๊สในภาชนะปิดเมื่อความดันคงตัวและสรุปได้ว่าปริมาตรของแก๊สแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์พร้อมทั้งบอกได้ว่าข้อสรุปนี้คือกฎของชาร์ล
12. นำกฎของบอยล์และกฎของชาร์ลมาศึกษาร่วมกันและสรุปได้ว่ามีค่าคงตัวและความดันแปรผันตรงกับอุณหภูมิสัมบูรณ์เมื่อปริมาตรคงตัวพร้อมทั้งบอกได้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นกฎของเกย์-ลูสแซก T PV
13. นำกฎของบอยล์และกฎของชาร์ลมาสรุปเป็นกฎของแก๊สได้
14. นาความรู้เรื่องแบบจาลองของแก๊สและความรู้ที่เกี่ยวข้องไปอธิบายความดันตามทฤษฎีจลน์ของแก๊สและหาความสัมพันธ์ระหว่างความดันปริมาตรจานวนโมเลกุลและอัตราเร็วของโมเลกุลของแก๊ส
15. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับพลังงานจลน์เฉลี่ยของโมเลกุลของแก๊สได้พร้อมทั้งใช้ความสัมพันธ์นี้คำนวณหาปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่กำหนดให้
16. นำความรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สและกฎการอนุรักษ์พลังงานไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในระบบของแก๊ส
17. นำความรู้เรื่องทฤษฎีจลน์ของแก๊สไปอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆในชีวิตประจาวันเช่นเครื่องยนต์แบบต่างๆไอน้าในอากาศและความดันไอตลอดจนการถ่ายโอนความร้อนของขวดเทอร์มอสใยแก้วและโฟมขาว

ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน
เวลา(นาที)
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 01 1:47:53  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 02 1:10:05  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 03 1:02:19  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 04 49:50  
ฟิสิกส์ พี่ณัฐ เรื่องความร้อน 05 56:16  
บทที่ 10 ความร้อน rev01 แบบเรียน.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ