เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 0 นาที
44 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
จำกัดเวลาเรียน 80 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
วิษณุ ยังเฟื่อง (พี่นุ)
คลายปมฟิสิกส์

ประสบการณ์การสอนวิชาฟิสิกส์ทั้งในโรงเรียนและสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงมากกว่า 10 ปี เป็น วิทยากรรับเชิญ ติว O-NET, PAT 2, PAT 3, 9 วิชาสามัญ ผู้เขียนหนังสือฟิสิกส์ชุด “คลายปมฟิสิกส์” ( สำนักพิมพ์ Hi-ed ) เป็นวิทยากรอบรมการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ให้กับครูมัธยมศึกษา เคยเป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนฟิสิกส์ ออกแบบอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( บริษัท อินเทลเลค จำกัด )

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 -39%

ฟิสิกส์ ม.6 เทอม1

โดย วิษณุ ยังเฟื่อง (พี่นุ)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,120 บาท เท่านั้น!

2,300 บาท
  สมัครเรียน

คอร์สฟิสิกส์ ม.6 เทอม1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย


✅แม่เหล็กไฟฟ้า


✅ไฟฟ้ากระแสสลับ


✅ของไหล


✅ความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส


โดยพี่นุได้เรียบเรียงเนื้อหาในแต่ละบทเรียนให้มีความต่อเนื่องกัน อธิบายละเอียดทุกขั้นตอน

เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง และช่วยลำดับความคิดของน้อง ๆ อย่างเป็นระบบ


#ด้วยประสบการณ์การสอนวิชาฟิสิกส์มากกว่า 10 ปี พี่นุจึงรู้จุดที่น้อง ๆ ส่วนใหญ่มักทำพลาด

ดังนั้นพี่นุจึงสามารถเน้นให้น้อง ๆ ระวังในจุดต่าง ๆ ของข้อสอบได้อย่างละเอียด ครบถ้วน

จนลืมไปได้เลยว่าจะโดนข้อสอบหลอก เพราะพี่นุ "ดักไว้" ให้น้อง ๆ ทั้งหมดแล้ว


#พี่นุรับรองว่า น้อง ๆ จะได้เรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน

#เข้าใจที่มาของสูตรต่าง ๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม


"แล้วพบกันในคอร์สนี้นะครับ"

แม่เหล็กไฟฟ้า
เวลา(นาที)
แม่เหล็ก 1:06:21  
แรงแม่เหล็ก 1:59:13  
ทบทวน & ฝึกทำโจทย์ 21:30  
เมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ทำมุมกับสนามแม่เหล็ก 27:00  
แรงที่กระทำต่อประจุในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 31:16  
แรงกระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระไฟฟ้าผ่านและอยู่ในบริเวณที่มี สนามแม่เหล็ก 1:16:52  
แรงกระทำต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านและอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก 53:43  
ทบทวน 10:21  
กระแสไฟฟ้าทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก 50:24  
แรงระหว่างลวดตัวนำสองเส้นที่ขนานกันและมีกระแสไฟฟ้าผ่าน 16:55  
แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 42:49  
ทบทวน 24:49  
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงฟลักซ์แม่เหล็กกับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 1:49:46  
ทบทวน & ฝึกทำโจทย์ 39:15  
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับในมอเตอร์กระแสตรง 18:13  
หม้อแปลงไฟฟ้า 1:17:18  
ไฟฟ้ากระแสสลับ
เวลา(นาที)
การะแสและความต่างศักย์ของไฟฟ้ากระแสสลับ 1:02:45  
การต่อวงจร RLC ในวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1:15:14  
ความต้านทานเชิงซ้อน 1:59:29  
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบผสม 1:04:33  
กำลังที่เกิดขึ้นในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 59:26  
ทบทวน 22:22  
ความถี่เรโซแนนซ์ 1:13:23  
ของไหล
เวลา(นาที)
สถานะของสาร 2:09:47  
การวัดความดันของของเหลวที่อยู่นิ่งในหลอด 2:02:13  
เครื่องมือวัดความดัน 53:53  
แรงดันที่ของเหลวกระทำต่อผนังภาชนะ 1:14:11  
การคำนวณแรงดันที่กระทำต่อผนังเขื่อน 1:08:38  
กฎของพาสคัล 1:06:06  
แรงลอยตัว และหลักของอาร์คิมีดิส 1:22:47  
ความหนืด 1:05:14  
ความตึงผิวและแรงตึงผิว 2:01:24  
ของไหล และหลักของแบร์นูลลี 1:22:44  
การออกแบบปีกเครื่องบิน 1:06:49  
อัตราเร็วของของเหลวที่พุ่งออกจากรูด้านข้างภาชนะ 37:38  
ความร้อนและทฤษฎีจลน์แก๊ส
เวลา(นาที)
การแปลงอุณหภูมิ 1:18:15  
พลังงานกลกับพลังงานความร้อน 45:48  
การคำนวณพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ใช้เปลี่ยนสภาวะของสาร 44:53  
การถ่ายเทความร้อน และสมดุลความร้อน 56:59  
สมบัติของแก๊สอุดมคติ 2:24:06  
อัตราเร็วรากที่สองกำลังสองเฉลี่ย 55:31  
งานกับการเปลี่ยนแปลงปริมาตร 45:30  
พลังงานภายในระบบ 1:31:36  
กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ 1:07:05  
แม่เหล็กไฟฟ้า.pdf
ไฟฟ้ากระแส สลับ.pdf
ของไหล.pdf
ความร้อน.pdf
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ