เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 25 ชั่วโมง 29 นาที
282 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้มคณิต ม.1 พื้นฐานทุกเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

ครบทุกเนื้อหาสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,250 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ที่มีครบทุกเนื้อหาสำหรับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1 คอร์สเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านเนื้อหาที่เข้มข้น และแบบฝึกหัด สสวท. ที่มีให้นักเรียนอย่างมากมาย คอร์สนี้จะรวมเนื้อหาของ 4 คอร์สเรียนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ห.ร.ม. ค.ร.น., ระบบจำนวนเต็ม, เลขยกกำลัง, และ พื้นฐานทางเรขาคณิต พร้อมราคาที่ถูกกว่าถึง 30% 

ด้วยคอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง ห.ร.ม. ค.ร.น., ระบบจำนวนเต็ม, เลขยกกำลัง, และ พื้นฐานทางเรขาคณิต ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เวลา(นาที)
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 FREE 0:52  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 FREE 4:13  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 FREE 7:08  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 FREE 2:04  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 FREE 1:41  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 2:24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 1:05  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 2:28  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 14:47  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 3:32  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 1:53  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 7:07  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 3:37  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 1:29  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 4:01  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 2:45  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 4:21  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 2:19  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 1:24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 20 1:55  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 21 5:09  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 22 3:03  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 23 7:13  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 24 5:33  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 25 3:18  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 26 4:38  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 27 3:51  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 28 2:38  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 29 3:59  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 30 4:24  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 31 4:55  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 32 3:32  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 33 1:27  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 34 1:34  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 35 1:36  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 36 11:56  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 37 4:09  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 38 3:39  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 39 8:26  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 40 7:37  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 41 2:16  
ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 42 3:45  
ระบบจำนวนเต็ม
เวลา(นาที)
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 1 FREE 0:06  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 2 FREE 7:36  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 3 FREE 8:52  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 4 FREE 11:23  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 5 FREE 7:57  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 6 2:36  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 7 12:14  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 8 9:17  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 9 6:44  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 10 6:03  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 11 8:33  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 12 11:34  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 13 9:36  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 14 17:08  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 15 13:47  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 16 21:19  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 17 5:43  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 18 5:03  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 19 10:03  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 20 5:12  
เลขยกกำลัง
เวลา(นาที)
เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 FREE 0:22  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 FREE 6:05  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 FREE 9:24  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 FREE 4:06  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 FREE 18:44  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 3:19  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 7 19:01  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 8 5:32  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 9 12:32  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 10 6:41  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 11 38:42  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 12 13:08  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 13 4:24  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 14 1:18  
เลขยกกำลัง ตอนที่ 15 1:28  
พื้นฐานทางเรขาคณิต
เวลา(นาที)
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 0:05  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 5:05  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 FREE 7:05  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 FREE 3:38  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 FREE 4:09  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 3:55  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 6:07  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 3:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 2:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 1:43  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 7:07  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 4:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 2:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 4:44  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 2:55  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 20:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 1 FREE 11:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 2 FREE 3:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 3 FREE 7:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 4 FREE 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 5 FREE 4:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 6 2:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 7 6:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 8 5:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 9 6:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 10 13:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 11 3:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 12 4:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 13 11:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 14 14:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 15 5:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 16 6:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 17 6:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 18 4:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 19 3:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ตอนที่ 20 3:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 1 FREE 1:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 2 FREE 5:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 3 FREE 2:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 4 FREE 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 5 FREE 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 6 1:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 7 1:39  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 8 1:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 9 1:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 10 3:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 11 1:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 12 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 13 14:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 14 6:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 15 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 16 6:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 17 3:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 18 6:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 19 5:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 20 4:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 21 1:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 22 5:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 23 1:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 24 1:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 25 0:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 26 4:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 27 1:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 28 7:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 29 3:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 30 3:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 31 9:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 32 7:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 33 11:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 34 6:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 35 4:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 36 3:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 37 3:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 38 2:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 39 5:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 40 4:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 41 4:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 42 5:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 43 4:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 44 4:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 45 4:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 46 4:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 47 3:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 48 1:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 49 11:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 50 5:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 51 8:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 52 9:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 53 9:37  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 54 7:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 55 3:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 56 10:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 57 8:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 58 12:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 59 4:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 60 11:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 1 1:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 2 10:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 3 7:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 4 13:12  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 5 6:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 6 13:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 7 14:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 8 6:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 9 2:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 10 2:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 11 3:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 12 3:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 13 4:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 14 8:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 15 2:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 16 17:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 17 6:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 18 9:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 19 1:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 20 9:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 21 2:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 22 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 23 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 24 11:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 25 4:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 26 1:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 27 6:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 28 4:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 29 4:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 30 6:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 31 5:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 32 2:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 33 7:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 34 3:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 35 6:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 36 30:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 37 2:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 38 2:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 39 8:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 40 1:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 41 3:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 42 4:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง เลขยกกำลัง ตอนที่ 43 5:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 1:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 6:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 8:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 2:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 4:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 7:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 1:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 9:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 7:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 2:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 3:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 6:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 8:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 11:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 5:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 1:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 2:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 2:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 19 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 20 1:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 21 4:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 22 4:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 23 2:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 24 7:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 25 1:28  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 26 3:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 27 1:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 28 0:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 29 1:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 30 1:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 31 3:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 32 4:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 33 2:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 34 4:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 35 2:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 36 5:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 37 5:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 38 3:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 39 3:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 40 3:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 41 4:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 42 2:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 43 1:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 44 1:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 45 2:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 46 5:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 47 4:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 48 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 49 0:49  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 50 3:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 51 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 52 7:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 53 5:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 54 2:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 55 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 56 1:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 57 1:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 58 2:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 59 3:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 60 0:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 61 1:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 62 0:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 63 3:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 64 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 65 4:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 66 10:05  
หรม และ ครน
เลขยกกำลัง
ระบบจำนวนเต็ม
พื้นฐานทางเรขาคณิต
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ