เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 18 ชั่วโมง 20 นาที
244 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้มคณิต ม.2 พื้นฐานทุกเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

ครบทุกเนื้อหาสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,220 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ที่มีครบทุกเนื้อหาสำหรับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 คอร์สเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านเนื้อหาที่เข้มข้น และแบบฝึกหัด สสวท. ที่มีให้นักเรียนอย่างมากมาย คอร์สนี้จะรวมเนื้อหาของ 5 คอร์สเรียนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์, การวัด, แผนภูมิวงกลม, การแปลงทางเรขาคณิต, และความเท่ากันทุกประการ พร้อมราคาที่ถูกกว่าถึง 30% 

ด้วยคอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์, การวัด, แผนภูมิวงกลม, การแปลงทางเรขาคณิต, และความเท่ากันทุกประการ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์
เวลา(นาที)
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 1 FREE 1:45  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 2 FREE 1:09  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 3 FREE 6:22  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 4 FREE 3:31  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 5 FREE 7:43  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 6 2:22  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 7 1:04  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 8 2:44  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 9 4:59  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 10 2:12  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 11 5:22  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 12 3:05  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 13 8:09  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 14 7:37  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 15 16:53  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 16 4:53  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 17 23:21  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 18 9:57  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 19 6:18  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 20 8:29  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 21 0:29  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 22 3:05  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 23 2:06  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 24 5:13  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 25 3:13  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 26 2:51  
การวัด
เวลา(นาที)
การวัด ตอนที่ 1 FREE 1:33  
การวัด ตอนที่ 2 FREE 4:33  
การวัด ตอนที่ 3 FREE 7:04  
การวัด ตอนที่ 4 FREE 3:52  
การวัด ตอนที่ 5 FREE 5:07  
การวัด ตอนที่ 6 12:49  
การวัด ตอนที่ 7 6:25  
การวัด ตอนที่ 8 11:05  
การวัด ตอนที่ 9 25:11  
การวัด ตอนที่ 10 9:56  
การวัด ตอนที่ 11 6:47  
การวัด ตอนที่ 12 16:16  
การวัด ตอนที่ 13 11:55  
การวัด ตอนที่ 14 5:53  
แผนภูมิวงกลม
เวลา(นาที)
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 1 FREE 1:42  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 2 FREE 2:18  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 3 FREE 7:25  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 4 FREE 3:05  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 5 FREE 1:56  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 6 FREE 13:21  
การแปลงทางเรขาคณิต
เวลา(นาที)
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 0:41  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 5:39  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 FREE 2:38  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 FREE 3:04  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 FREE 3:03  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 7:29  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 4:25  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 6:39  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 4:01  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 3:07  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 2:38  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 3:28  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 7:16  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 4:37  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 6:01  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2:37  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 7:57  
การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 7:01  
ความเท่ากันทุกประการ
เวลา(นาที)
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 1 FREE 0:35  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 2 FREE 1:03  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 3 FREE 7:02  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 4 FREE 1:58  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 5 FREE 3:32  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 6 FREE 3:11  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 7 FREE 3:11  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 8 FREE 4:35  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 9 FREE 3:22  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 10 FREE 1:38  
ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 11 FREE 1:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 1 0:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 2 6:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 3 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 4 2:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 5 5:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 6 2:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 7 2:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 8 5:12  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 9 3:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 10 6:37  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 11 7:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 12 4:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 13 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 14 2:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 15 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 16 4:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 17 3:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 18 3:39  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 19 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 20 3:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 21 11:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 22 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 23 1:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 24 2:28  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 25 1:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 26 3:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 27 1:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 28 3:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 29 2:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 30 4:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 31 3:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 32 3:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 33 0:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 34 0:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 35 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 36 1:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 37 1:39  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 38 1:28  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 39 5:39  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 40 4:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 41 10:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 42 6:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 43 6:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 44 0:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 45 3:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 46 1:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 47 2:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 48 2:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 49 4:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 50 3:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 51 2:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 52 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 53 2:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 54 3:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 55 4:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 56 5:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์ ตอนที่ 57 4:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 1 0:37  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 2 3:28  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 3 4:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 4 0:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 5 1:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 6 0:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 7 2:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 8 20:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 9 2:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 10 1:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 11 5:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 12 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 13 3:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 14 2:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 15 23:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 16 3:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 17 1:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 18 1:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 19 4:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 20 5:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 21 5:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 22 4:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 23 4:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 24 5:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 25 3:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 26 3:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 27 4:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 28 3:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 29 3:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 30 3:49  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 31 5:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 32 5:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 33 3:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 34 1:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 35 3:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 36 2:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 37 1:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 38 2:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 39 2:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 40 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 41 3:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การวัด ตอนที่ 42 3:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 1 1:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 2 3:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 3 8:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 4 7:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 5 12:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 6 5:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 7 6:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 8 8:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 9 8:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 10 4:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 11 2:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 0:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 2:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 7:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 4:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 6:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 2:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 3:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 1:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 1:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 0:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 2:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 1:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 5:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 1:49  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 3:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 7:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 19 8:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 20 4:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 21 5:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 22 2:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ตอนที่ 23 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 1 2:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 2 19:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 3 8:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 4 4:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 5 2:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 6 3:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 7 2:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 8 4:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 9 3:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 10 3:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 11 7:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 12 2:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 13 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 14 2:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 15 2:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 16 3:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 17 3:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 18 2:28  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 19 2:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 20 1:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 21 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 22 1:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 23 1:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 24 1:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 25 3:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 26 2:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 27 9:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 28 4:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 29 4:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 30 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 31 5:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 32 8:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 33 5:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 34 4:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 35 5:12  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ ตอนที่ 36 3:15  
อัตราส่วน ร้อยละ และการประยุกต์
การวัด
แผนภูมิวงกลม
การแปลงทางเรขาคณิต
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ