เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 20 ชั่วโมง 34 นาที
240 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้มคณิต ม.3 พื้นฐานทุกเรื่อง พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

ครบทุกเนื้อหาสำหรับคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,850 บาท


  สมัครเรียน

คอร์สเรียนคณิตศาสตร์ที่มีครบทุกเนื้อหาสำหรับ คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 คอร์สเดียวที่ตอบโจทย์ทั้งทางด้านเนื้อหาที่เข้มข้น และแบบฝึกหัด สสวท. ที่มีให้นักเรียนอย่างมากมาย คอร์สนี้จะรวมเนื้อหาของ 4 คอร์สเรียนไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ผิวและปริมาตร, กราฟ, ระบบสมการเชิงเส้น, และความคล้าย พร้อมราคาที่ถูกกว่าถึง 30% 

ด้วยคอร์สนี้จะเตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร, กราฟ, ระบบสมการเชิงเส้น, และความคล้าย ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

พื้นที่ผิวและปริมาตร
เวลา(นาที)
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 1:16  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 3:07  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3 4:31  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 4 3:48  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 5 2:23  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 6 3:05  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 7 1:48  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 8 1:38  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 9 2:08  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 10 5:12  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 11 5:24  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 12 7:05  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 13 2:53  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 14 12:21  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 15 4:22  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 16 6:17  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 17 5:11  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 18 2:28  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 19 2:36  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 20 5:27  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 21 2:13  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 22 2:53  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 23 9:38  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 24 1:49  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 25 2:54  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 26 4:55  
กราฟ
เวลา(นาที)
กราฟ ตอนที่ 1 1:42  
กราฟ ตอนที่ 2 2:43  
กราฟ ตอนที่ 3 6:51  
กราฟ ตอนที่ 4 16:16  
กราฟ ตอนที่ 5 5:17  
กราฟ ตอนที่ 6 7:57  
กราฟ ตอนที่ 7 5:57  
กราฟ ตอนที่ 8 9:38  
กราฟ ตอนที่ 9 12:38  
กราฟ ตอนที่ 10 3:21  
กราฟ ตอนที่ 11 9:26  
กราฟ ตอนที่ 12 5:03  
กราฟ ตอนที่ 13 7:57  
ระบบสมการเชิงเส้น
เวลา(นาที)
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 1 0:43  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 2 3:09  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 3 4:02  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 4 14:01  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5 5:26  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 6 15:08  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 7 14:32  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 8 6:26  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 9 2:  
ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 10 11:02  
ความคล้าย
เวลา(นาที)
ความคล้าย ตอนที่ 1 0:59  
ความคล้าย ตอนที่ 2 1:39  
ความคล้าย ตอนที่ 3 4:46  
ความคล้าย ตอนที่ 4 1:33  
ความคล้าย ตอนที่ 5 2:35  
ความคล้าย ตอนที่ 6 3:53  
ความคล้าย ตอนที่ 7 1:33  
ความคล้าย ตอนที่ 8 2:43  
ความคล้าย ตอนที่ 9 2:11  
ความคล้าย ตอนที่ 10 3:12  
ความคล้าย ตอนที่ 11 6:03  
ความคล้าย ตอนที่ 12 4:01  
ความคล้าย ตอนที่ 13 5:01  
ความคล้าย ตอนที่ 14 2:31  
ความคล้าย ตอนที่ 15 2:51  
ความคล้าย ตอนที่ 16 6:58  
ความคล้าย ตอนที่ 17 2:37  
ความคล้าย ตอนที่ 18 2:53  
ความคล้าย ตอนที่ 19 5:13  
ความคล้าย ตอนที่ 20 3:12  
ความคล้าย ตอนที่ 21 3:03  
ความคล้าย ตอนที่ 22 3:21  
ความคล้าย ตอนที่ 23 1:36  
ความคล้าย ตอนที่ 24 1:34  
ความคล้าย ตอนที่ 25 0:47  
ความคล้าย ตอนที่ 26 3:05  
ความคล้าย ตอนที่ 27 1:06  
ความคล้าย ตอนที่ 28 2:11  
ความคล้าย ตอนที่ 29 1:33  
ความคล้าย ตอนที่ 30 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 0:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 5:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3 2:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 4 1:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 5 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 6 3:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 7 3:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 8 1:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 9 3:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 10 3:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 11 5:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 12 3:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 13 3:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 14 5:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 15 7:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 16 4:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 17 6:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 18 2:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 19 8:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 20 8:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 21 1:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 22 5:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 23 3:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 24 7:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 25 3:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 26 5:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 27 7:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 28 6:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 29 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 30 2:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 31 4:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 32 4:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 33 4:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 34 4:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 35 11:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 36 6:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 37 8:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 38 5:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 39 4:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 40 10:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 41 6:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 42 6:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 43 0:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 44 3:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 45 1:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 46 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 47 2:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 48 4:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 49 3:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 50 2:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 51 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 52 2:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 53 3:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 54 4:49  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 55 5:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 56 4:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 57 7:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 58 1:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 59 4:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 60 5:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 61 4:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 62 5:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 63 6:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 64 3:12  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 65 3:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 66 7:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 1 0:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 2 19:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 3 11:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 4 11:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 5 11:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 6 11:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 7 7:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 8 8:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 9 6:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 10 9:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 11 18:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 12 13:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 13 5:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 14 18:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 15 6:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 16 6:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 17 12:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 18 20:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 19 11:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 20 11:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 21 4:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง กราฟ ตอนที่ 22 5:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 1 0:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 2 9:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 3 3:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 4 3:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 5 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 6 3:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 7 3:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 8 5:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 9 5:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 10 1:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 11 3:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 12 1:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 13 2:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 14 1:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 15 1:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 16 7:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 17 6:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 18 1:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 19 4:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 20 1:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 21 3:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 22 4:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 23 2:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 24 2:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 25 4:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 26 3:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 27 3:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 28 6:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 29 5:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 30 6:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 31 3:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 32 4:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 33 3:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 34 5:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 35 5:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 36 4:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 37 5:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 38 3:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 39 5:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 40 5:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 41 6:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ตอนที่ 42 7:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 1 0:37  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 2 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 3 1:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 4 2:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 5 1:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 6 1:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 7 1:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 8 1:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 9 4:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 10 6:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 11 10:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 12 32:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 13 5:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 14 10:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 15 3:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 16 3:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 17 3:37  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 8 2:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 19 12:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 20 5:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 21 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 22 2:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 23 6:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 24 5:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 25 2:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 26 2:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 27 6:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 28 1:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 29 2:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 30 2:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ความคล้าย ตอนที่ 31 8:33  
พื้นที่ผิวและปริมาตร
กราฟ
ระบบสมการเชิงเส้น
ความคล้าย
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ