เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 5 ชั่วโมง 30 นาที
82 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้ม ม.1 พื้นฐานทางเรขาคณิต พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด พื้นฐานทางเรขาคณิต พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 990 บาท


  สมัครเรียน

เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่ต้องการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน

พื้นฐานทางเรขาคณิต
เวลา(นาที)
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 0:05  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 1:43  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 FREE 7:07  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 FREE 4:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 FREE 2:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 4:44  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 2:55  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 20:14  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 5:05  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 7:05  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 3:38  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 4:09  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 3:55  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 6:07  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 3:51  
พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 1 FREE 1:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 2 FREE 2:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 3 FREE 3:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 4 FREE 6:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 5 FREE 8:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 6 11:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 7 5:26  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 8 1:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 9 2:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 10 2:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 11 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 12 6:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 13 1:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 14 4:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 15 4:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 16 2:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 17 7:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 18 1:28  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 19 3:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 20 1:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 21 0:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 22 1:27  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 23 8:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 24 1:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 25 3:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 26 4:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 27 2:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 28 4:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 29 2:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 30 5:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 31 5:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 32 3:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 33 3:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 34 2:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 35 3:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 36 4:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 37 2:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 38 1:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 39 1:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 40 2:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 41 5:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 42 4:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 43 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 44 4:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 45 0:49  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 46 3:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 47 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 48 7:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 49 5:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 50 2:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 51 2:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 52 1:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 53 1:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 54 7:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 55 2:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 56 3:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 57 0:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 58 1:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 59 0:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 60 3:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 61 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 62 4:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 63 10:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 64 1:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 65 9:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นฐานทางเรขาคณิต ตอนที่ 66 7:32  
พื้นฐานทางเรขาคณิต
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ