เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 7 ชั่วโมง 59 นาที
80 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้ม ม.1 ระบบจำนวนเต็ม พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด ระบบจำนวนเต็ม พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,008 บาท เท่านั้น!

1,440 บาท
  สมัครเรียน

เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

นักเรียนชั้น ม.ต้น ที่ต้องการเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในชั้นเรียน

ระบบจำนวนเต็ม
เวลา(นาที)
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 1 FREE 0:06  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 2 FREE 6:03  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 3 FREE 8:33  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 4 FREE 11:34  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 5 FREE 9:36  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 6 17:08  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 7 13:47  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 8 21:19  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 9 5:43  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 10 5:03  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 11 10:03  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 12 7:36  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 13 5:12  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 14 8:52  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 15 11:23  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 16 7:57  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 17 2:36  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 18 12:14  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 19 9:17  
ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 20 6:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 1 FREE 1:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 2 FREE 3:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 3 FREE 1:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 4 FREE 2:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 5 FREE 14:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 6 6:34  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 7 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 8 6:29  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 9 3:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 10 6:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 11 5:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 12 5:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 13 4:45  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 14 1:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 15 5:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 16 1:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 17 1:33  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 18 0:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 19 4:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 20 1:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 21 7:54  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 22 3:38  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 23 2:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 24 3:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 25 9:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 26 7:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 27 11:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 28 6:07  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 29 4:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 30 3:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 31 3:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 32 2:41  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 33 5:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 34 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 35 4:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 36 4:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 37 5:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 38 4:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 39 4:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 40 4:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 41 4:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 42 3:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 43 1:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 44 11:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 45 2:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 46 5:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 47 8:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 48 9:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 49 9:37  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 50 7:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 51 3:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 52 10:02  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 53 8:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 54 12:13  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 55 4:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 56 1:31  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 57 11:09  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 58 1:39  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 59 1:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ตอนที่ 60 1:14  
ระบบจำนวนเต็ม
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ