เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 38 นาที
17 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้ม ม.2 แผนภูมิวงกลม พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด แผนภูมิวงกลม พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง แผนภูมิวงกลม ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหั สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

แผนภูมิวงกลม
เวลา(นาที)
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 1 1:42  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 2 2:18  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 3 7:25  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 4 3:05  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 5 1:56  
แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 6 13:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 1 1:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 2 4:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 3 2:23  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 4 3:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 5 8:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 6 7:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 7 12:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 8 5:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 9 6:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 10 8:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง แผนภูมิวงกลม ตอนที่ 11 8:09  
แผนภูมิวงกลม

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ