เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 47 นาที
92 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 120 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

สรุปเข้ม ม.3 พื้นที่ผิวและปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด พื้นที่ผิวและปริมาตร พร้อมแบบฝึกหัด สสวท.

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 882 บาท เท่านั้น!

1,260 บาท
  สมัครเรียน

เตรียมความพร้อมของนักเรียนให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้น เทคนิคการคิด ไม่เพียงแต่วิธีทั่วไปแต่รวมถึงวิธีการคิดลัดต่างๆ ในเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ช่วยให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนในห้องได้มากยิ่งขึ้น และเพิ่มคะแนนในการสอบ เมื่อเรียนแล้ว ตอนคอร์สนี้ยังมีแบบฝึกหัด สสวท. พร้อมเฉลย ให้ได้ฝึกคิด และลองทำกันอีกด้วย

พื้นที่ผิวและปริมาตร
เวลา(นาที)
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 FREE 1:16  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 FREE 3:07  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3 FREE 4:31  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 4 FREE 3:48  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 5 FREE 2:23  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 6 3:05  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 7 1:48  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 8 1:38  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 9 2:08  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 10 5:12  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 11 5:24  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 12 7:05  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 13 2:53  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 14 12:21  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 15 4:22  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 16 6:17  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 17 5:11  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 18 2:28  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 19 2:36  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 20 5:27  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 21 2:13  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 22 2:53  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 23 9:38  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 24 1:49  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 25 2:54  
พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 26 4:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร
เวลา(นาที)
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 1 FREE 0:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 2 FREE 5:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 3 FREE 2:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 4 FREE 1:47  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 5 FREE 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 6 3:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 7 3:51  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 8 1:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 9 3:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 10 3:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 11 5:42  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 12 3:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 13 3:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 14 5:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 15 7:25  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 16 4:46  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 17 6:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 18 2:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 19 8:36  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 20 8:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 21 1:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 22 5:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 23 3:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 24 7:19  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 25 3:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 26 5:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 27 7:04  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 28 6:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 29 1:58  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 30 2:44  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 31 4:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 32 4:  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 33 4:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 34 4:03  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 35 11:21  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 36 6:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 37 8:48  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 38 5:35  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 39 4:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 40 10:17  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 41 6:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 42 6:16  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 43 0:57  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 44 3:24  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 45 1:22  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 46 3:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 47 2:55  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 48 4:32  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 49 3:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 50 2:05  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 51 2:08  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 52 2:15  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 53 3:43  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 54 4:49  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 55 5:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 56 4:52  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 57 7:59  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 58 1:18  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 59 4:14  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 60 5:11  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 61 4:53  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 62 5:01  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 63 6:56  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 64 3:12  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 65 3:06  
แบบฝึกหัด สสวท. เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ตอนที่ 66 7:46  
พื้นที่ผิวและปริมาตร
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ