เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 21 ชั่วโมง
193 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย จำนวนจริง

สรุปเนื้อหาคณิต ม.4 เรื่องจำนวนจริง พร้อมตะลุยโจทย์แน่นๆ

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 875 บาท เท่านั้น!

1,250 บาท
  สมัครเรียน

สรุปเนื้อหา
เวลา(นาที)
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 1 0:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 2 7:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 3 10:39  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 4 7:16  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 5 4:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 6 11:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 7 8:55  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 8 8:15  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 9 7:04  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 10 7:46  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 11 8:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 12 3:28  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 13 12:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 14 8:33  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 15 6:38  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 16 4:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 17 8:10  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 18 15:55  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 19 12:19  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 20 3:33  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 21 3:21  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 22 4:32  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 23 9:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 24 9:23  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 25 9:23  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 26 5:05  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 27 10:30  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 28 7:21  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 29 14:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 30 11:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 31 2:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 32 2:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 33 9:50  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 34 3:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 35 2:46  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 36 5:10  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 37 4:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 38 3:53  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 39 5:13  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 40 5:29  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 41 4:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 42 7:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 43 5:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 44 7:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 45 2:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 46 12:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 47 11:35  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 48 5:57  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 49 8:41  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 50 3:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 51 1:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 52 0:46  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 53 3:32  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 54 1:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 55 6:26  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 56 4:39  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 57 2:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 58 4:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 59 4:41  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 60 5:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 61 4:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 62 8:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 63 14:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 64 8:27  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 65 4:58  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 66 5:38  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 67 6:47  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 68 5:17  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 69 5:53  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 70 9:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 71 2:09  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 72 1:14  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 73 13:47  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 74 9:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 75 4:13  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 76 12:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 77 8:17  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 78 4:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 79 1:37  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 80 8:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 81 5:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 82 2:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 83 2:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 84 6:39  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 85 3:40  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 86 3:19  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 87 2:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 88 3:27  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 89 4:02  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 90 16:00  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 91 1:42  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 92 7:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 93 4:42  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 94 3:59  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 95 3:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 96 7:41  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 97 10:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 98 4:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 99 2:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 100 8:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 101 2:06  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 102 15:23  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 103 8:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 104 9:04  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 105 11:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 106 12:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 107 12:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 108 15:41  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 109 12:05  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 110 3:05  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 111 23:28  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 112 6:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 113 5:20  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 114 7:24  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 115 5:10  
เฉลยข้อสอบมัธยมดังกรุงเทพ
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 1 8:03  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 2 6:42  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 3 6:24  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 4 4:50  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 5 5:31  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 6 6:44  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 7 12:14  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 8 6:00  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 9 4:53  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 10 3:55  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 11 1:58  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 12 2:22  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 13 5:00  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 14 6:56  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 15 5:38  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 16 5:32  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 17 4:40  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 18 6:53  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 19 4:45  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 20 7:38  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 3:42  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 10:35  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 4:28  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 2:45  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 8:54  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 9:41  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 3:58  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 3:55  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 10:13  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 5:42  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 11 3:47  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 1:49  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 2:49  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 13:04  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 5:34  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 6:41  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 17:38  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 5:31  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 3:28  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 3:18  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 7:56  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 8:50  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 8:00  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 24 5:24  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 25 3:32  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 26 5:04  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 27 10:00  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 28 9:29  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 29 2:10  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 30 4:23  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 31 5:10  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 32 9:09  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 33 2:59  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 34 5:33  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 35 6:10  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 36 13:23  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 37 2:46  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 38 6:57  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 39 5:19  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 40 7:43  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 41 7:44  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 42 7:19  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 43 5:02  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 44 3:46  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 45 7:36  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 46 6:00  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 47 4:30  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 48 3:51  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 49 7:18  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 50 1:29  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 51 6:27  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 52 5:19  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 53 3:01  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 54 3:46  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 55 2:58  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 56 5:48  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 57 10:28  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 58 3:20  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ