เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 13 ชั่วโมง 5 นาที
115 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 45 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
WeMaths

จบวิศวกรเครื่องกล ม.เทคโนโลยีสุรนารี, บริหารการศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ สมัยสอบเข้ามหาวิทยาลัย ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ถึง 96% และวิชาคณิตศาสตร์ 86% รวมถึงได้คะแนนยอดเยี่ยมในการเรียนคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร และได้รับความชื่นชมจาก รศ.ดร.สุวรรณ ถังมณี (อดีตประธานคณิตศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย เซต

พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด

โดย ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 966 บาท เท่านั้น!

1,380 บาท
  สมัครเรียน

เจาะลึกถึงแก่น คณิตฯ ม.ปลาย เซต
พื้นฐานและเทคนิค เปรียบเทียบวิธีทั่วไปและคิดลัด ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. สรุปเนื้อหาทฤษฎีและสูตรลัด
 • พื้นฐาน
  • นิยาม
  • สมาชิก
  • การเท่ากัน
  • เซตที่ต้องรู้
  • การเขียนเซต
   • เงื่อนไข
   • แจกแจง
  • ประเภท
   • จำกัด
   • อนันต์
 • Operation
  • ทั่วไป
   • Internet
   • Union
   • Difference
  • สมบัติ
   • กระทำตัวเอง
   • กระทำกับ {}
   • กระทำกับ U
   • กระทำกับ Complement
   • A กับ B
   • De’morgan
   • สลับที่ เปลี่ยนกลุ่ม, เปิดวงเล็บ
   • ไม่ตัดออก
   • กฎการลบ
 • สูตรพิเศษ
  • เหมือน / ไม่เหมือน
  • กระจายเกย์คิง
 • Subset
  • แนวคิด
  • จำนวนสมาชิก
  • เทคนิคดูไว
  • ข้อสรุปสำคัญ
  • Subset vs การเลือก
 • Power Set
  • แนวคิด
  •  Power Set ซ้อน
  •  Power Set สัมพันธ์
  • เทคนิค Subset+Power Set
 • สูตรสมาชิก
  • 2 Sets
   • ทั่วไป
   • นอก - ใน - ชอบ
  • 3 Sets
   • ทั่วไป
   • นอก - ใน - ชอบ
 • Venn - Euler
  • เทคนิคแผนภาพ
  •  Keyword
  •  2 Sets
   • เกี่ยว
    • ตัวเลข
    • เปอร์เซ็นต์
    • สูตรสมาชิก
   • ไม่เกี่ยว
   • เกี่ยวแยกส่วน
  •  3 Sets
   • ง่าย
    • ทั่วไป
    • อย่างน้อย 1
   • ยาก (Jigsaw)
    • ทั่วไป
    • อย่างน้อย
   • สรุปเนื้อหาทฤษฎีและสูตรลัด
2. เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังใน กทม. 3. เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปเนื้อหา
เวลา(นาที)
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 1 4:06  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 2 13:22  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 3 14:15  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 4 16:23  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 5 5:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 6 21:32  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 7 10:33  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 8 4:37  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 9 7:38  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 10 4:37  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 11 7:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 12 9:43  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 13 13:36  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 14 5:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 15 5:55  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 16 4:20  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 17 11:01  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 18 19:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 19 10:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 20 10:03  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 21 4:21  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 22 7:39  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 23 4:15  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 24 4:06  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 25 4:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 26 6:41  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 27 3:51  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 28 3:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 29 16:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 30 4:53  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 31 4:54  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 32 14:57  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 33 18:57  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 34 3:23  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 35 11:16  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 36 3:42  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 37 9:49  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 38 5:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 39 2:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 40 3:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 41 1:29  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 42 1:45  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 43 9:52  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 44 8:19  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 45 6:07  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 46 15:50  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 47 4:22  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 48 4:56  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 49 1:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 50 4:18  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 51 4:57  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 52 4:55  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 53 1:32  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 54 4:42  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 55 8:08  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 56 2:48  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 57 6:35  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 58 3:44  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 59 5:05  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 60 3:16  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 61 4:15  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 62 3:55  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 63 10:46  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 64 1:33  
สรุปเนื้อหา ตอนที่ 65 3:48  
เฉลยข้อสอบมัธยมดังกรุงเทพ
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 1 5:04  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 2 12:26  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 3 2:22  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 4 3:06  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 5 5:59  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 6 7:14  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 7 14:35  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 8 4:09  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 9 3:46  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 10 13:39  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 11 6:59  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 12 5:27  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 13 1:32  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 14 2:02  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 15 1:52  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 16 1:49  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 17 3:53  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 18 4:23  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 19 6:31  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 20 9:59  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 21 4:15  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 22 11:46  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 23 11:05  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 24 28:11  
เฉลยข้อสอบในโรงเรียนมัธยมดังในกทม. ตอนที่ 25 4:49  
เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 1 5:14  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 2 10:56  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 3 12:40  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 4 4:48  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 5 5:58  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 6 2:30  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 7 2:13  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 8 3:02  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 9 2:38  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 10 2:18  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 11 5:21  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 12 1:54  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 13 4:18  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 14 4:43  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 15 5:47  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 16 1:46  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 17 10:29  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 18 5:21  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 19 3:06  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 20 6:50  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 21 7:21  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 22 7:06  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 23 7:04  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 24 11:23  
เฉลยข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย ตอนที่ 25 7:29  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ