เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 25 นาที
55 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
แมวใหญ่ Bigcat9
Bigcat9Excel

วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับ Microsoft Excel มากกว่า 300 องค์กร ทั่วประเทศ มีประสบการณ์อบรม Microsoft Excel มากกว่า 10 ปี ทั้งอบรมในองค์กรเอกชน และออกอากาศผ่านดาวเทียมในส่วนงานราชการ

เจาะลึก VLOOKUP, MATCH, INDEX

หลักสูตร VLOOKUP ,MATCH, INDEX ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงการนำไปใช้งานจริง

โดย แมวใหญ่ Bigcat9
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 299 บาท


  สมัครเรียน

VLOOKUP ถูกจัดเป็นฟังก์ชั่นยอดนิยม ที่ใช้ในการทำงานจริงมากที่สุด ในบรรดาฟังก์ชั่น Advanced  ของ Excel

VLOOKUP
ใช้ในการดึงข้อมูลมาแสดงตามคอลัมน์ของชุดข้อมูลนั้นๆ โดยสะพานในการ LOOKUP จะถูกนับเป็นคอลัมน์ ที่หนึ่ง เสมอ และ นับจาก ซ้ายไปขวา 

Part VLOOKUP
ในคอร์สนี้ ผู้เรียน จะได้เรียนรู้ การใช้
VLOOKUP ด้วยตัวอย่างที่มากพอกว่า 30 ตัวอย่าง ในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานจริง ตั้งแต่
# สะพานใน VLOOKUP

# การชนข้อมูลด้วย VLOOKUP 

# เทคนิคการใช้ตัวเลขกำหนดค่าของคอลัมน์ 

# การใช้ VLOOKUP ประยุกต์ในการสุ่มรายชื่อ

# การใช้ VLOOKUP ซ้อน VLOOKUP

# การให้ VLOOKUP แสดงทุกค่าพร้อมกัน

# การซ้อน IFERROR ลงไปใน VLOOKUP 

# การใช้ VLOOKUP ร่วมกับ IF(ISERROR

# VLOOKUP ข้ามชีท / ข้ามไฟล์ 

# การใช้ VLOOKUP ร่วมกับ COUNITIF เพื่อให้สามารถ VLOOKUP ได้ทุกค่า
กรณีที่สะพานมีค่าซ้ำกัน

# การทำให้ VLOOKUP ดึงค่าสุดท้ายมาแสดง

# การใช้ VLOOKUP หาค่าแบบ ขั้นบันได

Part MATCH และ INDEX
ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานของ MATCH 

# การใช้ MATCH ไปกำหนดคอลัมน์ เพื่อให้ VLOOKUP ได้โดยไม่ต้องนับคอลัมน์เอง

# การใช้ MATCH ร่วมกับ INDEX ในกรณีที่ไม่สามารถ VLOOKUP จากขวาไปซ้าย

# การใช้ MATCH ร่วมกับ INDEX แบบขั้นบันได

# การใช้ MATCH และ INDEX แสดงค่าแรกของชุดข้อมูล
# การใช้ MATCH และ INDEX แสดงค่าสุดท้ายของชุดข้อมูล

# การใช้ INDEX และ MATCH ชั้นสูงแบบ INDEX(Range,Row,Column)

Part VLOOKUP
เวลา(นาที)
สะพานใน VLOOKUP 2:20  
VLOOKUP-1 FREE 3:57  
VLOOKUP-2 1:45  
VLOOKUP-3 3:33  
VLOOKUP-4 3:54  
VLOOKUP-5 การชนข้อมูล 3:14  
VLOOKUP-6 การใช้ตัวเลขกำหนดคอลัมน์ 3:25  
VLOOKUP สุ่มรายชื่อ 4:56  
VLOOKUP ซ้อน VLOOKUP FREE 1:58  
VLOOKUP แสดงทุกค่าพร้อมกัน 2:07  
VLOOKUP และ IFERROR
เวลา(นาที)
VLOOKUP-IFERROR-1 2:31  
VLOOKUP-IFERROR-2 2:25  
VLOOKUP-IFERROR-3 2:00  
VLOOKUP และ IF(ISERROR)
เวลา(นาที)
VLOOKUP-IF(ISERROR)-1 5:04  
VLOOKUP-IF(ISERROR)-2 3:22  
VLOOKUP-IF(ISERROR)-3 3:51  
VLOOKUP ข้ามชีท ข้ามไฟล์
เวลา(นาที)
VLOOKUP ข้ามชีท 3:00  
VLOOKUP ข้ามไฟล์ 1:55  
VLOOKUP ร่วมกับ COUNTIF
เวลา(นาที)
VLOOKUP ค่าสะพานซ้ำกัน-1 5:14  
VLOOKUP ค่าสะพานซ้ำกัน-2 5:19  
VLOOKUP ค่าสะพานซ้ำกัน-3 4:58  
VLOOKUP ดึงค่าสุดท้ายมาแสดง 3:27  
VLOOKUP เลือกลำดับรายการมาแสดง 3:04  
VLOOKUP แบบขั้นบันได
เวลา(นาที)
VLOOKUP แบบขั้นบันได-1 FREE 5:03  
VLOOKUP แบบขั้นบันได-2 2:05  
VLOOKUP แบบขั้นบันได-3 2:32  
VLOOKUP แบบขั้นบันได-4 3:53  
Part MATCH + VLOOKUP
เวลา(นาที)
MATCH-1 3:00  
MATCH-2 1:00  
MATCH + VLOOKUP-1 FREE 3:59  
MATCH + VLOOKUP-2 4:38  
MATCH + VLOOKUP-3 4:18  
MATCH + VLOOKUP-4 3:14  
MATCH + VLOOKUP-5 6:12  
MATCH + VLOOKUP-6 7:23  
MATCH + VLOOKUP-7 4:52  
MATCH + VLOOKUP-8 4:09  
MATCH + VLOOKUP-9 6:19  
Part MATCH + INDEX
เวลา(นาที)
MATCH + INDEX-1 5:12  
MATCH + INDEX-2 4:58  
MATCH + INDEX-3 11:50  
INDEX MATCH แบบขั้นบันได-1 4:23  
INDEX MATCH แบบขั้นบันได-2 3:13  
INDEX MATCH แบบขั้นบันได-3 2:18  
INDEX MATCH แบบขั้นบันได-4 4:12  
INDEX MATCH ค่าแรก 3:25  
MATCH หาค่าสุดท้าย 2:40  
INDEX MATCH ค่าสุดท้าย-1 2:01  
INDEX MATCH ค่าสุดท้าย-2 1:50  
Match type 1 หาค่าสุดท้าย-1 3:30  
Match type 1 หาค่าสุดท้าย-2 1:34  
INDEX(Range,Row,Column)
เวลา(นาที)
INDEX MATCH MATCH-1 4:09  
INDEX MATCH MATCH-2 3:06  
INDEX(Range,Row,Column)-1 4:00  
INDEX(Range,Row,Column)-2 3:38  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ