เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 85 ชั่วโมง 53 นาที
162 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 210 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
Tutor Siri

วศ.บ.ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ), วศ.ม. ไฟฟ้า สื่อสาร (จุฬาฯ) เป็นติวเตอร์สอนคณิตศาสตร์ มากกว่า 25 ปี และอาจารย์รับเชิญโรงเรียนชั้นนำกว่า 20 โรงเรียน

แพ็คคู่เก็งข้อสอบ PAT1 และ ตะลุยโจทย์สามัญ

แพ็คคู่เก็งข้อสอบ PAT1 และ ตะลุยโจทย์สามัญ

โดย พี่สิริ วงศ์วรชาติกาล
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,300 บาท เท่านั้น!

5,000 บาท
  สมัครเรียน

เก็งบทใหญ่ที่ 1
เวลา(นาที)
กลยุทธ์และแผนการเตรียมตัว 32:32  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part1 FREE 27:50  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part2 30:59  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part3 27:01  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part4 31:23  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part5 37:13  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part6 36:35  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part7 34:41  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part8 31:41  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part9 31:47  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part10 27:55  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part11 35:54  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part12 34:46  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part13 33:29  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part14 40:45  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part15 24:01  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part16 25:31  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part17 37:38  
เก็งบทใหญ่ที่ 1 part18 29:39  
เก็งเรื่องย่อยที่ 1
เวลา(นาที)
เก็งเรื่องย่อยที่ 1 part1 39:58  
เก็งเรื่องย่อยที่ 1 part2 35:06  
เก็งเรื่องย่อยที่ 1 part3 29:56  
เก็งบทใหญ่ที่ 2
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part1 34:51  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part2 38:28  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part3 34:37  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part4 26:19  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part5 22:35  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part6 32:59  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part7 44:00  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part8 33:30  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part9 28:44  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part10 47:01  
เก็งบทใหญ่ที่ 2 part11 38:09  
เก็งเรื่องย่อยที่2
เวลา(นาที)
เก็งเรื่องย่อยที่2 part1 29:00  
เก็งเรื่องย่อยที่2 part2 41:50  
เก็งเรื่องย่อยที่2 part3 21:03  
เก็งเรื่องย่อยที่2 part4 23:39  
เก็งบทใหญ่ที่3
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่3 part1 37:59  
เก็งบทใหญ่ที่3 part2 34:01  
เก็งบทใหญ่ที่3 part3 43:09  
เก็งบทใหญ่ที่3 part4 32:25  
เก็งบทใหญ่ที่3 part5 42:16  
เก็งบทใหญ่ที่3 part6 27:49  
เก็งบทใหญ่ที่3 part7 27:30  
เก็งบทใหญ่ที่3 part8 19:20  
เก็งบทใหญ่ที่3 part9 34:00  
เก็งบทใหญ่ที่3 part10 1:33:38  
เก็งบทใหญ่ที่3 part11 39:43  
เก็งบทใหญ่ที่3 part12 27:21  
เก็งบทใหญ่ที่3 part13 24:11  
เก็งบทใหญ่ที่3 part14 36:08  
เก็งบทใหญ่ที่3 part15 31:45  
เก็งบทใหญ่ที่3 part16 27:36  
เก็งบทใหญ่ที่4
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่4 part 1 38:39  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 2 38:14  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 3 36:54  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 4 33:43  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 5 31:54  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 6 28:31  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 7 38:12  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 8 29:49  
เก็งบทใหญ่ที่4 part 9 51:06  
เก็งเรื่องย่อยที่3
เวลา(นาที)
เก็งเรื่องย่อยที่3 part 1 29:17  
เก็งเรื่องย่อยที่3 part 2 36:13  
เก็งเรื่องย่อยที่3 part 3 35:26  
เก็งบทใหญ่ที่5
เวลา(นาที)
เก็งบทใหญ่ที่5 part 1 31:35  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 2 39:35  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 3 26:47  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 4 26:52  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 5 22:00  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 6 32:03  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 7 24:51  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 8 32:05  
เก็งบทใหญ่ที่5 part 9 34:07  
นับคะแนน 22:57  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63
เวลา(นาที)
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 1 29:20  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 2 31:15  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 3 27:24  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 4 32:46  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 5 34:42  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 6 20:33  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 7 22:28  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 8 31:56  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 9 33:06  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 10 36:47  
เฉลยข้อสอบ PAT1 กุมภา 63 part 11 34:00  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 1 33:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 2 35:17  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 3 26:01  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 4 34:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 5 23:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 6 28:45  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 7 29:11  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 8 28:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 9 44:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 10 30:50  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 1 part 11 30:44  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 1 26:34  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 2 18:19  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 3 28:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 2 part 4 21:56  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 1 36:30  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 2 37:20  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 3 33:13  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 4 30:33  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 5 31:35  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 6 29:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 7 33:53  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 8 22:18  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 9 30:37  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 3 part 10 29:03  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 1 29:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 2 26:15  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 3 33:48  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 4 31:55  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 4 part 5 38:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 1 34:04  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 2 30:38  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 3 22:58  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 4 30:21  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 5 30:24  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 6 29:12  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 7 31:39  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 5 part 8 31:14  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 1 30:36  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 2 39:51  
ตะลุยโจทย์สามัญชุดที่ 6 part 3 29:05  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 1 33:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 2 29:30  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 3 27:21  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 4 30:26  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 5 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2555 part 6 35:18  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 1 28:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 2 39:02  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 3 29:55  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2556 part 4 29:10  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 1 37:43  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 2 42:07  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญปี 2557 part 3 29:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 1 28:24  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 2 32:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 3 29:58  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 4 25:36  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ม.ค. 2558 part 5 23:16  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 1 25:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 2 27:19  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 3 29:29  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2558 part 4 29:25  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 1 33:44  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 2 32:51  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 3 33:37  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ ธ.ค. 2559 part 4 15:22  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561
เวลา(นาที)
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 1 24:55  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 2 33:43  
ตะลุยโจท์ข้อสอบสามัญ มีนา 2561 part 3 29:42  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 1 29:09  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 2 29:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2562 part 3 30:59  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 1 25:48  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 2 30:12  
ตะลุยโจทย์ข้อสอบสามัญ มีนา 2563 part 3 23:06  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ