เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 40 นาที
20 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
Shining Consult Co., Ltd.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น Certificated Digital Marketing Course ประสบการณ์ ผู้เขียนบทความวิชาการ ตัวแบบการดำเนินธุรกิจออนไลน์ของผู้ประกอบการไทยที่ส่งผลต่อการใช้สกุลเงินดิจิทัล (Online Business Model for The Use of Digital Currency) Saint John’s Journal (Journal of Humanities and Society) Vol. 20 No.27 July – December 2017 ISSN 0859-9432 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง และอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ชำนาญด้านกลยุทธ์ และวางแผนการทำตลาด อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาให้กับภาครัฐ และเอกชน กว่า 20 ปี

Business Model Canvas สร้างและทบทวนโมเดลทางธุรกิจใหม่

ถ้าต้องการ Transformation นี่คือคำตอบ มี workshop พร้อมเทคนิคการเชื่อมโยงแนวคิดการทำธุรกิจ จากตาราง 9 ช่อง ที่คุณอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถึงเทคนิคการเชื่อมโยงนี้ รวมถึงวิธีการเริ่มต้นการใช้ตาราง 9 ช่อง ที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เริ่มจากช่อง Customer (ลูกค้า)

โดย อาจารย์จิรฐา อัคนิทัต
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,000 บาท


  สมัครเรียน

หลักสูตรนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการจัดระเบียบและนำความคิดทางธุรกิจไปใช้โดยใช้ผ้าใบ (CANVAS) โมเดลธุรกิจซึ่งสร้างขึ้นโดย Alex Osterwalder และ Yves Pigneur ในหนังสือผู้ขายอันดับต้น ๆ ของพวกเขา "Business Model Generation" เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือชั้นนำของโลกในการสร้างและวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจที่ซับซ้อนคุณจะได้เรียนรู้วิธีการร่างความคิดของคุณออกมาอย่างง่ายดายด้วยการมองเห็นและพูดให้ชัดเจนในภาษาที่ทุกคนเข้าใจได้ 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ 
1.  วิธีใช้เครื่องมือที่สามารถใช้ในธุรกิจได้อย่างชัดเจน 
2.  วิธีการใช้เครื่องมือและเริ่มโมเดลธุรกิจ โดยเริ่มธุรกิจของคุณเองวันนี้ 
3.  เทคนิคการเชื่อมโยงความคิดจากตาราง 9 ช่อง 
4.  เนื้อหาภาพที่มีสีสันแทนสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย 
5.  เพิ่มพูนความรู้ของคุณโดยใช้ตัวอย่างจริง (Case study) และอื่น ๆ 

คุณสมบัติผู้เรียน 
1.  ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจมาก่อน 
2.  มีความสนใจการทำธุรกิจ ในช่วงเริ่มต้น หรือพัฒนาธุรกิจตนเอง 
3.  เห็นความสำคัญของเครื่องมือในการทำธุรกิจ หรือปรับแบบแผนธุรกิจ 
4.  เคยใช้เครื่องมือ BMC แล้ว แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ หรือยังไม่เข้าใจเครื่องมืออย่างแท้จริง 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
1.  ผู้ที่ต้องการหาตัวตน ในการทำธุรกิจ 
2.  ผู้ที่ต้องการหาลูกค้า และขยายตลาดเพิ่ม 
3.  เริ่มธุรกิจแล้วไปต่อไม่ได้ สับสนไม่รู้จักลูกค้าตัวเอง หาลูกค้าไม่เจอ 
4.  กิจการออนไลน์ (Online business) และออฟไลน์ (Offline business) 
5.  นักเรียน นักศึกษา ที่ค้นหาเครื่องมือ และวิธีเริ่มต้นทำธุรกิจ
6.  ผู้ที่ต้องการก้าวสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ (Start Up) 
7.  นักธุรกิจที่กำลังวางแผน หรืออยู่ในขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ
8.  เจ้าของธุรกิจที่ต้องการยกระดับธุรกิจ ยกระดับรายได้ 
9.  ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ กลยุทธ์ธุรกิจ หรือต่อยอดธุรกิจระยะยาว 
10.  ผู้ที่ต้องการเข้าใจเครื่องมือ BMC ด้วยเทคนิคการเชื่อมโยงความคิดจากตาราง 9 ช่อง และสามารถนำไปใช้ได้จริงในธุรกิจ 

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้
 ? 
ตอบ เพราะหลักสูตรนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ พร้อมกับผู้สอนด้วยวิธีการสร้างโมเดลหรือแบบจำลอง โดยนำความคิดทางธุรกิจมาใช้ในเขียนลงในโมเดล ซึ่งสร้างขึ้นโดย Alex Osterwalder และ Yves Pigneur ในหนังสือ "Business Model Generation"  การเขียนแบบจำลองคือ การนำภาพในหัวที่เป็นภาพเบลอและไม่ต่อเนื่อง มาทำให้ครบสมบูรณ์ เห็นวิธีการได้มาและเสียไปอย่างชัดเจน ประหยัดเวลา ไม่ต้องเสียเงินลงทุนทำ ลดความเสี่ยงจากความไม่รอบคอบลง และยังมีกลยุทธ์ที่พร้อมจะขับเคลื่อนธุรกิจ เครื่องมือนี้ถือเป็นเครื่องมือชั้นนำของโลกในการสร้างและวิเคราะห์โมเดลธุรกิจ แทนที่จะเริ่มต้นด้วยแผนธุรกิจที่ซับซ้อนคุณจะได้เรียนรู้วิธีการร่างความคิดของคุณออกมาอย่างง่ายดายด้วยการมองเห็นและพูดให้ชัดเจนในภาษาที่เรา และทีมงานทุกคนเข้าใจได้ในความเป็นจริง และหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้พบกับเทคนิคการเชื่อมโยงแนวคิดการทำธุรกิจ จากตารางทั้ง 9 ช่อง ที่อาจจะไม่เคยทราบมาก่อนถึงเทคนิคการเชื่อมโยงนี้ รวมถึงวิธีการเริ่มต้นการใช้ตาราง 9 ช่อง ที่แท้จริงแล้ว ไม่ได้เริ่มจากช่อง Customer (ลูกค้า) อยากที่หลายอาจจะไม่เคยทราบมาก่อน  

*** Important Notes *** หลักสูตรนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้เขียนและไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเครื่องมือผ้าใบรุ่นธุรกิจ วัตถุประสงค์หลักคือใช้เพื่อการศึกษา ด้วยหลักสูตรระยะสั้นราคาไม่แพงเพื่อเป็นที่นิยมเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมนี้ เรามีการอ้างอิงถึงผู้แต่งและหนังสืออื่น ๆ จะรวมอยู่ด้วย

ภาพรวมของหลักสูตร หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
A : ส่วนแนะนำซึ่งจะให้พื้นฐานของเรื่องก่อนที่เราจะเจาะลึกลงไปในองค์ประกอบที่แตกต่างกันทั้งหมด
B : เนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาของ Business Model Canvas ในส่วนนี้ผู้เรียนสามารถลงมือทำไปพร้อมกัน
C : ตัวอย่างของความสำเร็จ และความเข้าใจผิด ซึ่งส่งผลต่อความผิดพลาดหากไปทำจริง
D : ส่วนสุดท้ายนับเป็นส่วนสำคัญของการทำงานคือ จะมีเนื้อหาครอบคลุมการเชื่อมโยงแต่ละช่องเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งการวิเคราะห์ style ในการทำธุรกิจของตนเอง พร้อมทั้งสท้อนภาพสิ่งที่ขาดหาย สิ่งที่ต้องเติมเติมเมื่อต้องลงมือทำจริง

เตรียมตัวเริ่มต้น
เวลา(นาที)
บทนำ รู้จัก Business Model Canvas FREE 2:25  
ทำความรู้จักธุรกิจตัวเอง และเลือกประเภทธุรกิจ 6:27  
ทำความรู้จักลูกค้า และเลือกลูกค้าหลัก 6:04  
รู้จัก Business Model Canvas
เวลา(นาที)
ตาราง 9 ช่อง เชื่อมโยงและสัมพันธ์อย่างไร 6:18  
Customer Segment : ค้นหาลูกค้าหลัก 4:07  
Customer Segment Persona Workshop พร้อมตัวอย่าง 9:39  
Value Proposition : คุณค่าที่ต้องการนำเสนอ 3:52  
Value Proposition Workshop พร้อมตัวอย่าง 7:41  
Channel : ช่องทางการจัดจำหน่าย แนวทางของการค้นพบช่องทาง 3:17  
Relationships : การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ให้โดน 5:11  
Revenue Streams : แหล่งที่มาของรายได้ หรือ รูปแบบของรายได้ 2:12  
Key Resources : ทรัพยากรหลักขององค์กร 2:14  
Key Activities : กิจกรรมหลักขององค์กร 1:49  
Key Partner : เพื่อนทางธุรกิจ 1:47  
Cost Structure : ต้นทุน หรือ ค่าใช้จ่าย 2:49  
ตัวอย่าง Business Model Canvas
เวลา(นาที)
การวิเคราะห์พฤติกรรม นิสัยการทำธุรกิจ ด้วย BMC 4:45  
เทคนิคการคิดให้เชื่อมโยงหน้าบ้านหลังบ้าน เข้าด้วยกัน 6:38  
การวิเคราะห์และเชื่อมโยง Business Model Canvas
เวลา(นาที)
ตัวอย่าง แบบเข้าใจถูกในการใช้ BMC 11:08  
ตัวอย่าง แบบของความผิดพลาดในการใช้ BMC 11:08  
บทสรุปของส่งท้ายประโยชน์และความคุ้มค่า Business Model CANVAS 1:22  
ตาราง Business Model Canvas.pdf
เลือกรูปแบบธุรกิจ.pdf
เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย.pdf
ลักษณะทั่วไปของ Business Model Canvas.pdf
Customer Segmentation.pdf
Value Proposition.pdf
Channel.pdf
Revernue Streams.pdf
Key Resources.pdf
Key Activities.pdf
Key Partners.pdf
Cost Structures.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ