เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 24 นาที
9 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So

การสื่อสารแบบญี่ปุ่นที่จะมัดใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในองค์กร และทำให้องค์กรของคุณประสบความสำเร็จ

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 280 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

ความสำคัญของการสื่อสาร /การติดต่อสื่อสาร / การรายงาน / การประสานงาน แบบญี่ปุ่นด้วยเทคนิค HoRenSo / การเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรและการประยุกต์ใช้ / เคล็ดลับการสื่อสารมัดใจหัวหน้า เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง 

New Module
เวลา(นาที)
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 1 9:38  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 2 12:26  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 3 10:27  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 4 7:40  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 5 7:46  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 6 8:35  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 7 5:42  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 8 9:54  
สื่อสารให้ได้ใจด้วยการใช้ Ho-Ren-So 9 12:46  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ