เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 20 นาที
5 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5ส. แนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

บอกลา 5ส. ที่คุณเคยรู้จัก มาเรียนรู้ 5ส. แนวใหม่ หลักการ 5 ส.ที่แท้จริง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ฟรี!


เข้าเรียนฟรี

การเรียนรู้หลักการ 5 ส.ที่แท้จริง

สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน สร้างวินัย

รวมถึง Success Case

องค์กรที่นำหลัก 5 ส.ไปใช้

และประสบความสำเร็จ 

New Module
เวลา(นาที)
5ส. แนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 1 3:10  
5ส. แนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 2 - 3 2:27  
5ส. แนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4 - 5 1:52  
5ส. แนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 6 2:59  
5ส. แนวใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 7 9:45  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน

  • สอนดีมากครับ
    สุรชัย ไชยสวัสดิ์

  • :
    Fghhh Vhhh