เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 3 นาที
8 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Coaching 4.0

-Concept ที่ถูกต้องด้านการโค้ช เพื่อนำไปใช้กับตนเอง และกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 280 บาท เท่านั้น!

500 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยแนวคิดการโค้ช

1. ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุค 4.0

2. TAP Model

3. บริหารคนยุคใหม่ด้วยหลักการโค้ช

4. Mindset of Coach

5. เทคนิคการบริหารคนโดยหลักการโค้ช Grow Model

6. Coaching Skill

New Module
เวลา(นาที)
Coaching 4.0 EP 1 8:42  
Coaching 4.0 EP 2 7:08  
Coaching 4.0 EP 3 4:20  
Coaching 4.0 EP 4 5:08  
Coaching 4.0 EP 5 6:31  
Coaching 4.0 EP 6 7:30  
Coaching 4.0 EP 7 21:40  
Coaching 4.0 EP 8 2:12  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ