เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 57 นาที
7 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การบริหารต้นทุนอย่างมืออาชีพ (Cost Reduction Effective)

"เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องการบริหารต้นทุนอย่างมืออาชีพ ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการลดต้นทุน เพิ่มกำไร"

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 420 บาท เท่านั้น!

750 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

เรียนรู้ในเรื่องความสำคัญในการบริหารและลดต้นทุน

การเริ่มต้น และการเรียนรู้แนวคิดและโครงสร้างต้นทุน  

เรียนรู้ปัจจัยที่ทำให้ต้นทุนเราสูงกว่าต้นทุนมาตรฐาน

ทักษะการวิเคราะห์ต้นทุนเป็น ว่าตัวไหนสูงต่ำดี

วิธีจัดการง่ายๆ ด้วย ECRS

และแนวทางการนำไปลดต้นทุนอย่างมืออาชีพ

New Module
เวลา(นาที)
Cost Reduction Effective 1 21:07  
Cost Reduction Effective 2 6:45  
Cost Reduction Effective 3 12:52  
Cost Reduction Effective 4 23:30  
Cost Reduction Effective 5 21:47  
Cost Reduction Effective 6 20:59  
Cost Reduction Effective 7 10:07  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ