เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 53 นาที
8 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

HR for Non Human Resources

หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่เหมาะกับหัวหน้างาน เรียนรู้เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 245 บาท เท่านั้น!

350 บาท
  สมัครเรียน

เรียนรู้เทคนิคการบริหารคนวำหรับหัวหน้างาน / เป้าหมายของการบริหารงาน / บทบาทหน้าที่การบริหารคนสำหรับผู้บังคับบัญชา / การสร้าง career path / การติดต่อประสานงาน และการประเมินผลงาน


New Module
เวลา(นาที)
HR for Non HR 1 7:18  
HR for Non HR 2 8:45  
HR for Non HR 3 4:59  
HR for Non HR 4 8:03  
HR for Non HR 5 5:24  
HR for Non HR 6 8:53  
HR for Non HR 7 5:22  
HR for Non HR 8 4:44  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ