เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 15 นาที
6 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Innovative Thinking

แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ และงานของคุณด้วยหลักคิดนวัตกรรม ที่จะทำให้คุรประสบความสำเร็จและแตกต่าง

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

Innovative Thinking เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรม เพื่อตั้งรับและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruptive

New Module
เวลา(นาที)
Innovative Thinking 1 10:55  
Innovative Thinking 2 12:08  
Innovative Thinking 3 11:57  
Innovative Thinking 4 9:33  
Innovative Thinking 5 13:31  
Innovative Thinking 6 16:57  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ