เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 22 นาที
10 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เทคนิคการสัมภาษณ์งานให้ได้คนใช่ในองค์กร

เทคนิคการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้คนที่ใช่สำหรับองค์กร เพื่อให้ได้คนมาอย่างโดนใจ

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

เรียนรู้เทคนิคในการสรรหา / การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ / การสร้างชุดคำถามโดยการใช้พฤติกรรม และ STARS Techniques / การสร้างฟอร์มการลงคะแนน / ขั้นตอนการสัมภาษณ์ รวมถึงสิ่งที่ควรถามและไม่ควรถามในการสัมภาษณ์งาน

New Module
เวลา(นาที)
บทที่ 1 หลักการแนวคิดกระบวนการสรรหา 4:22  
บทที่ 2 นำ Trends การสรรหาในยุค 4.0 11:05  
บทที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรมและสมรรถนะ 8:46  
บทที่ 4 หลักการแนวคิดเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ 8:59  
บทที่ 5 การสร้างชุดคำถามโดยใช้พฤติกรรม 19:50  
บทที่ 6 การสร้างชุดคำถามด้วย STAR Techniques 5:40  
บทที่ 7 การสร้างแบบฟอร์มการลงคะแนน 8:51  
บทที่ 8 ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 5:51  
บทที่ 9 สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการสัมภาษณ์ 5:58  
บทที่ 10 บทสรุป 3:11  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ