เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 3 นาที
6 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Low Cost Automation

หลัก Automation ต้นทุนต่ำ ที่จะทำให้องค์กรเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้น

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 350 บาท เท่านั้น!

500 บาท
  สมัครเรียน

เรียนรู้เครื่องมือที่จะนำองค์กรไปสู่ Automation โดยใช้ต้นทุนต่ำ เช่น เครื่องมือ Kaizen/ Poka-Yoke/ Karakuri Un-plug Kaizen และ case Study

New Module
เวลา(นาที)
Low Cost Automation 1 7:28  
Low Cost Automation 2 11:20  
Low Cost Automation 3 10:39  
Low Cost Automation 4 8:55  
Low Cost Automation 5 12:40  
Low Cost Automation 6 12:40  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ