เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 41 นาที
11 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ

บุคลิกภาพถือเป็นบันไดขั้นแรกที่สำคัญและทำให้คุณประสบความสำเร็จ

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 280 บาท เท่านั้น!

500 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

เรียนรู้หลักการและการพัฒนาทักษะบุคลิกภาพของตน ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร การสร้างเสน่ห์ การเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนมั่นใจ บุคลิกภาพภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ พลังของสีเสื้อผ้า ท่วงท่า ลีลา การวางตัวให้น่าเชื่อถือ

New Module
เวลา(นาที)
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 1 7:13  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 2 9:49  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 3 10:55  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 4 5:46  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 5 7:51  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 6 13:05  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 7 14:30  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 8 4:47  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 9 16:46  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 10 9:07  
การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จ 11 1:46  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ