เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 54 นาที
10 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้แนวคิด กลยุทธ์ และเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเป็นนักจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 280 บาท เท่านั้น!

500 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

เรียนรู้ ความสำคัญของ Supplier Management

บทบาทหน้าที่ของ Supplier

รูปแบบในการจัดกลุ่ม Supplier ที่มีประสิทธิภาพ

การคัดเลือกและการประเมินผล Supplier รายใหม่

เทคนิคในการไป Visit Supplier

ความสำคัญของการจัดทำ Approved supplier list

การวัดประสิทธิภาพการทำงานของ Supplier

รวมถึงการบริหารกลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และเทคนิคอื่นๆอีกมากมาย

New Module
เวลา(นาที)
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 1 20:57  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 2 18:54  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 3 9:00  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 4 9:42  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 5 6:18  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 6 7:21  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 7 9:08  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 8 9:36  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 9 10:56  
กลยุทธ์การจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ 10 12:09  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ