เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 44 นาที
6 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 30 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการคือ สินค้าและบริการที่มีคุณภาพที่มอบให้ลูกค้า มาเรียนรู้ด้วยกันกับ หลักสูตร จิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 196 บาท เท่านั้น!

350 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

เรียนรู้ความหมายและความสำคัญของจิตสำนึกคุณภาพ ในเรื่องของ Product /Business Process /Customer/Customer Need และ Quality Assurance


New Module
เวลา(นาที)
Quality Awareness 1 7:10  
Quality Awareness 2 9:23  
Quality Awareness 3 6:23  
Quality Awareness 4 8:03  
Quality Awareness 5 5:15  
Quality Awareness 6 7:52  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ