เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 19 นาที
10 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
Course Square Selection

ให้บริการฝึกอบรม สัมมนา และให้บริการที่ปรึกษาแนะนำ เพื่อการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพใน กระบวนการผลิตของผู้ประกอบการ รวมถึงการให้บริการและสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Talent Management

บริหารคนเก่งอย่างไร ให้ได้ทั้งใจ และได้ทั้งงาน

โดย สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 280 บาท เท่านั้น!

500 บาท โปรโมชั่นเหลืออีก 6 วัน
  สมัครเรียน

เรียนรู้แนวคิดในการบริหารคนเก่ง / คนเก่งแบบไหนที่องค์กรต้องการ / โมเดลการบริหารจัดการคนเก่งและคนดี / กระบวนการบริหาร แผนพัฒนา และการรักษาคนเก่งในองค์กร รวมถึงเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น

New Module
เวลา(นาที)
Talent Management 1 8:59  
Talent Management 2 9:58  
Talent Management 3 9:46  
Talent Management 4 10:12  
Talent Management 5 6:36  
Talent Management 6 8:21  
Talent Management 7 10:05  
Talent Management 8 7:13  
Talent Management 9 3:56  
Talent Management 10 4:21  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ