เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 31 นาที
84 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ศรัทธา สุวรรณชาตรี
ITAble

ปริญญาโท MIT จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เจ้าของคอร์สออนไลน์ในกลุ่มการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI, Tableau และ Excel, PowerPoint Design มากกว่า 10 คอร์ส, ประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษด้านไอที โครงการวิทยาลัยในโรงงาน มากกว่า 10 ปี, ประสบการณ์แก้ไขปัญหาการใช้งาน MS-Office ให้กับ User ในโรงงานอุตสาหกรรม มากกว่า 20 ปี

Google Sheets Speed Work !! Anywhere : เทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่นเพื่อลดเวลาการทำงาน

เราจะมัวเสียเวลากับการจัดการ Data จัดการ Report ไปทั้งวันทำไม??? เมื่อเราสามารถใช้ Google Sheet Function จัดการให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที ร่วมกัน แบบฟรีๆ จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ !!!

โดย ศรัทธา สุวรรณชาตรี
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 669 บาท เท่านั้น!

1,200 บาท
  สมัครเรียน

เราจะมัวเสียเวลากับการจัดการ Data จัดการ Report ไปทั้งวันทำไม??? เมื่อเราสามารถใช้ Google Sheet Function

จัดการให้เสร็จได้ภายในไม่กี่นาที ร่วมกัน แบบฟรีๆ จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ !!!


เนื้อหาในนคอร์สจะแนะนำเทคนิตการใช้ Google Sheet Function จัดการข้อมูลประเภท Text, Number, Date,การอ้างอิงข้อมูล, การหาค่าเมื่อมีเงื่อนไขกำหนด, การตรวจสอบข้อมูล

นอกจากนี้จะแนะนำถึงการจัดการข้อมูลด้วย Data Validation, Condition Formatting, การสร้าง Chart ประเภทต่าๆงและตัวอย่างการจัดทำ Auto Report ด้วย Google Pivot Table

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการลดเวลาการทำงานลงมากกว่า 50% และคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานร่วมกันจากที่ไหนก้ได้ เช่น ที่บ้าน, ร้านกาแฟ, Co-Working Space เป้น On Cloud Base อย่างแท้จริง , ต้องการลดค่าซอฟท์แวร์ลิขลิทธิ์, ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผมเรียนเชิญมาเรียนคอร์สนี้ครับ Google Sheets Speed Work !! Anywhere : เทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่นเพื่อลดเวลาการทำงาน


วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ :      

1. สามารถประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน (Functions) ลดเวลาในการทําข้อมูล ทํารายงานลงมากกว่า 50% ร่วมกันกับทีมงาน จากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้            


คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง :      

1. ทุกท่านที่เสียเวลากับการ Copy & Paste เพื่อจัดทําข้อมูลและรายงาน

2. ทุกท่านที่้ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กร ที่สามารถทำงานร่วมกันจากที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ด้วย Google Eco Systems

3. สำหรับองค์กรที่ต้องการประหยัดค่าเดินทางของพนักงานให้กลับมาทำงานที่สำนักงาน

4. ธุรกิจที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์   

Chapter 1 : แนะนำคอร์สเรียน
เวลา(นาที)
แนะนำบทเรียน FREE 3:42  
วิธีการดาวน์โหลดเอกสารสำหรับผู้เรียน  
Chapter 2 : แนะนำการใช้งาน Google Sheets
เวลา(นาที)
2.1 จุดเด่นของ Google Sheets 6:51  
2.2 การสร้าง Google Account เพื่อใช้งาน Google Sheets 5:15  
2.3 มือใหม่เริ่มใช้งาน Google Sheets ( New File, Save, Import,Format Currency, Time Zone) 3:12  
2.4 การแชร์เอกสาร Google Sheet เพื่อใช้งานร่วมกัน, การ Export ไปใช้งานที่อื่น 4:05  
2.5 ทบทวนการใช้งาน เมนู File 3:18  
2.6 ทบทวนการใช้งาน เมนู Edit 2:11  
2.7 ทบทวนการใช้งาน เมนู View 4:57  
2.8 ทบทวนการใช้งาน เมนู Insert 5:40  
2.9 ทบทวนการใช้งาน เมนู Format 5:36  
2.10 ทบทวนการใช้งาน เมนู Data 2:16  
2.11 ทบทวนการใช้งาน เมนู Tools 1:25  
2.12 ทบทวนการใช้งาน เมนู Form, Add-Ons, Help 2:40  
Chapter 3 : ความรู้พื้นฐานการใช้งานฟังก์ชั่น Google Sheets
เวลา(นาที)
3.1 รุ้จัก Data Type ใน Google Sheets 9:08  
3.2 ทำความรู้จัก Column & Row, การใส่เลขที่ลำดับใน Sheet 8:32  
3.3 เครื่องหมายพื้นฐานที่ควรรู้ในการใช้งานสูตรและฟังก์ชั่น 3:50  
3.4 พื้นฐานการอ้างอิงเซลล์ใน Google Sheet 9:04  
3.5 ฟังก์ชัน, ฟังก์ชั่นซ้อนฟังก์ชัน 8:02  
3.6 การตั้งชื่อข้อมูลให้จำง่ายๆ สำหรับใช้ในการอ้างอิง 4:38  
WorkShop การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย เพื่อลดเวลาการทำงาน
เวลา(นาที)
Chapter 4 : การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย กลุ่มข้อความ (Text Function)
เวลา(นาที)
4.1 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น CONCATENATE , SPLIT 8:30  
4.2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น LEN, LEFT, RIGHT , MID 8:56  
4.3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น EXACT 5:13  
4.4 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น FIND, SEARCH 9:38  
4.5 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น FIXED 1:49  
4.6 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น TEXT , VALUE 6:54  
4.7 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น LOWER, UPPER , PROPER 3:28  
4.8 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น TRIM, REPLACE 6:56  
4.9 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUBSTITUTE 2:18  
Chapter 5 : การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย กลุ่มวันที่และเวลา (Date Function)
เวลา(นาที)
5.1 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น TODAY, NOW, DATE 5:53  
5.2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น DAY, MONTH, YEAR 2:20  
5.3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น HOUR, MINUTE, SECOND, TIME 5:34  
5.4 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น DATEDIF, DAYS , DAYS360 5:20  
5.5 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น EDATE, EOMONTH 4:44  
5.6 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ISOWEEKNUM, NETWORKDAYS 7:07  
5.7 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY 5:00  
Chapter 6 : การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น กลุ่มการคำนวณ & สถิติ (Math & Statistical Function)
เวลา(นาที)
6.1 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUM 3:37  
6.2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIF 6:19  
6.3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMIFS 7:47  
6.4 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น INT 1:41  
6.5 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ROUND, TRUNC, MOD 5:34  
6.6 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น RAND, RANDBETWEEN 3:30  
6.7 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ROUNDDOWN, ROUNDUP 1:53  
6.8 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUBTOTAL 5:57  
6.9 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ABS, ISEVEN, PRODUCT 3:38  
6.10 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AVERAGE, AVERAGEA 3:38  
6.11 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น AVERAGEIF, AVERAGEIFS 5:16  
6.12 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น COUNT, COUNTA, COUNTBLANK 3:15  
6.13 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF, COUNTIFS 4:10  
6.14 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น MAX, MAXA, MAXIFS 4:26  
6.15 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น MIN, MINA, MINIFS 1:51  
6.16 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น RANK 2:28  
New Lecture :  
Chapter 7 : การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น กลุ่มเงื่อนไข & ค้นหาอ้างอิง (Logical & Lookup Function)
เวลา(นาที)
7.1 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ROW, ROWS, COLUMN, COLUMNS 3:31  
7.2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น IF, IF ซ้อน IF 9:18  
7.3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น IF-AND, IF-OR, IF-NOT 12:37  
7.4 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น IFERROR 3:31  
7.5 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP, HLOOKUP แบบ True 7:44  
7.6 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP, HLOOKUP แบบ False 5:11  
7.7 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น INDEX , MATCH 4:00  
7.8 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น VLOOKUP-MATCH 3:49  
7.9 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น INDEX-MATCH 2:36  
7.10 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SWITCH 2:20  
7.11 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น CHOOSE 6:27  
Chapter 8 : การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่นที่ใช้งานบ่อย กลุ่มอาร์เรย์ (Array Function)
เวลา(นาที)
8.1 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น TRANSPOSE 1:05  
8.2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SUMPRODUCT 3:26  
8.3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น FREQUENCY 3:01  
8.4 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น TREND 1:39  
Chapter 9 : การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น กลุ่มการตรวสอบข้อมูล & กลุ่มตัวกรอง (Info & Filter Function)
เวลา(นาที)
9.1 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ISTEXT, ISNUMBER, ISDATE 3:13  
9.2 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น ISBLANK, ISNA, ISERROR, ISFORMULA 3:26  
9.3 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น FILTER 2:08  
9.4 การประยุกต์ใช้ฟังก์ชั่น SORT 1:18  
Chapter 10 : Bonus for Speed Work !! Anywhere
เวลา(นาที)
10.1 เทคนิคการใช้งาน Data Validation 1 | List from range / List from Item / Number 4:30  
10.2 เทคนิคการใช้งาน Data Validation 2 | Text / Date 6:07  
10.3 เทคนิคการสร้าง Visual Control ข้อมูลด้วย Conditional Formatting 1 | Single Color 5:39  
10.4 เทคนิคการสร้าง Visual Control ข้อมูลด้วย Conditional Formatting 2 | Color Scale 2:10  
10.5 เทคนิคการสร้าง Visual Control ข้อมูลด้วย Conditional Formatting 3 | Custom Formula 3:49  
10.6 เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Column Chart / Stack Column / 100% Stack Column Chart 10:14  
10.7 เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Bar Chart / Stack Bar / 100% Stack Bar Chart 3:28  
10.8 เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Pie Chart / Doughnut Chart 2:32  
10.9 เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Line Chart / Combo Chart 4:17  
10.10 เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Area Chart / Stack Area / 100% Stack Area Chart 4:20  
10.11 เทคนิคการสร้างและปรับแต่ง Map/Geo Chart 2:55  
10.12 เทคนิคการสร้าง Auto Report ด้วย PivotTable 1 8:28  
10.13 เทคนิคการสร้าง Auto Report ด้วย PivotTable 2 3:49  
การ Download เอกสารประกอบการเรียน.txt

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ