เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 51 นาที
31 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
คุณทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
Course Square Selection

Microsoft Certified: Power BI Data Analyst Associate ปัจจุบันเป็น Data Scientist บริษัทชั้นนำแห่งหนึ่งของไทย พร้อมประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านการทำ Data Visualization ในการทำงานเป็นประจำทุกวัน พร้อมเทคนิคต่าง ๆ ที่จะช่วยให้เรื่อง Data เป็นเรื่องเข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

Create your first dashboard with Power BI

คอร์สสอนการใช้โปรแกรม Power BI แบบเริ่มต้นตั้งแต่ดาวน์โหลดโปรแกรมจนสามารถสร้าง dashboard ได้ด้วยตัวเอง

โดย คุณทัพพ์ศมน ดุสิตโศภิตวงศ์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,490 บาท


  สมัครเรียน

Create your first dashboard with Power BI

รายละเอียดแต่ละ Chapter


Ch 0-1 : แนะนำให้รู้จัก Power BI คืออะไร

 • หน้าตาเป็นแบบไหน
 • นำไปประยุกต์ใช้ทำอะไรได้บ้าง
 • มีกี่แบบ แต่ละแบบต่างกันยังไงบ้าง
 • การ download การ install

Ch 2 : พาทัวร์หน้าต่าง Power BI

 • แนะนำ tab คำสั่งต่าง พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม
 • การนำข้อมูลเข้า Get data
 • การเตรียมข้อมูล prep data
 • การทำ data transform
 • การทำ Relationship ระหว่างข้อมูลจากตารางอื่นๆ (การ join)
 • การใส่ theme

Ch 3 : พาไปรู้จัก chart แบบต่างๆ ข้อมูลแบบไหน ใช้ chart แบบไหน

 • Stacked Bar Chart, Stacked Column Chart
 • Cluster Bar Chart, Cluster Column Chart
 • Line Chart, Area Chart
 • Line and Stacked Column Chart, Line and Cluster Column Chart
 • Scatter Chart, Funnel Chart
 • Treemap, Gauge, Card
 • Slicer, Table, Matrix

Ch 4 : Choose good visual Chart ?

 • ข้อมูลแบบไหนใช้ Chart แบบไหน?

Ch 5 : เริ่มทำ first dashboard

 • DAX เบื้องต้น (create measure, create column)
 • เวลาไหนใช้ measure เวลาไหนใช้ column
 • การทำ drill down
 • เริ่ม crate chart ในหน้า dashboard โดยการอธิบายการใช้งานทีละ chart

Ch 6 : สรุป

 • สรุปเนื้อหาที่เรียนทั้งหมด
 • Quiz 20 ข้อ

Ch. 0
เวลา(นาที)
แนะนำตัวผู้สอนและหลักสูตรเบื้องต้นว่า Power BI คืออะไร FREE 1:07  
แนะนำตัวและให้รู้จัก Dashboard / รายละเอียดแต่ละบทเรียน FREE 4:22  
Ch. 1 แนะนำให้รู้จัก PowerBI คืออะไร
เวลา(นาที)
What is Power BI ? อะไรคือ Power BI ? 13:06  
Download และติดตั้งโปรแกรม Power BI / เริ่มใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น 13:48  
Ch. 2 พาทัวร์หน้าต่าง PowerBI
เวลา(นาที)
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 1 13:01  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 2 19:51  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 3 5:12  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 4 14:07  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 5 15:35  
Get start with Powe BI พาทัวร์หน้าตาของโปรแกรม 6 9:17  
Ch. 3 พาไปรู้จัก chart แบบต่างๆ ข้อมูลแบบไหน ใช้ chart แบบไหน
เวลา(นาที)
Data model with Power BI 1 10:29  
Data model with Power BI 2 11:37  
Ch. 4 ข้อมูลแบบไหนใช้ Chart แบบไหน?
เวลา(นาที)
Choose good visual Chart 14:44  
Ch. 5 เริ่มทำ first dashboard
เวลา(นาที)
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 1 4:10  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 2 12:23  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 3 17:26  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 4 39:47  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 5 10:33  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 6 7:41  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 7 17:45  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 8 17:13  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 9 18:39  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 10 15:56  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 11 16:10  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 12 17:45  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 13 13:07  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 14 15:22  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 15 14:29  
สาธิตใช้งานโปรแกรม part 16 11:56  
Ch. 6 สรุป
เวลา(นาที)
Other Functions 13:29  
สรุปปิดคอร์ส 1:02  
Tubsamon_Create Your First Dashboard with PBI (1).pdf
CH01-Raw Data.xlsx
CH05-Practice.pbix
CH05 - Create your first dashboard_Coure Square_TUBSAMON.pbix
CH06 - Other Function_Course Square.pbix

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ