เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 32 นาที
8 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
อ.พุทธ วิชญกาญจน์กุล
Course Square Selection

กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิสเตอร์พุทธ จำกัด วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการสร้างระบบพี่เลี้ยง การสอนงาน และการสร้างทีม บรรยายให้กับองกรค์ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์การบริหารด้านพัฒนาบุคลากรเป็นระยะเวลา 10 ปี รวมถึงเป็นนักเขียนและนักพูดสร้างทัศนคติเชิงบวก

Self managed Team พัฒนาทีมให้มีประสิทธิภาพ

Self Managed Teams คือ…ทีมที่ไร้หัวหน้า มีอำนาจปกครองตนเองสูง ซึ่งสมาชิกทีมร่วมรับผิดชอบ และร่วมนำทีมสู่ความสำเร็จ

โดย อ.พุทธ วิชญกาญจน์กุล
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 650 บาท เท่านั้น!

1,299 บาท
  สมัครเรียน

อยากเปลี่ยนระบบการทำงาน แต่รู้สึกเป็นไปไม่ได้องค์กรของคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

 • เด็กรุ่นใหม่สอนงานไม่ทันไร ก็ย้ายออก
 • พนักงานเบื่อหน่าย ขี้เกียจ หมดไฟในการทำงาน
 • ทีมงานย่ำอยู่กับที่ ไม่ก้าวไปข้างหน้า
Self-Managed Teams คือ…ทีมที่ไร้หัวหน้า มีอำนาจปกครองตนเองสูง ซึ่งสมาชิกทีมร่วมรับผิดชอบ และร่วมนำทีมสู่ความสำเร็จ
(Yang, & Guy, 2011;2010)
 • Self-Managed Teams จะเพิ่มประสิทธิภาพของงาน มากกว่าทีมปกติสูงสุดถึง 100% (Howell, 2001)
 • ความยืดหยุ่นในการทำงาน – ทีมงานดูแลงาน ตกลงงานเอง ไม่มีหัวหน้ามาจู้จี้
 • การทำงานเป็นทีม – พนักงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
 • ความคิดสร้างสรรค์ - พนักงานมีโอกาสเสนอความคิดใหม่ๆมากขึ้น

คอร์สนี้เหมาะกับ
 • HR 
 • หัวหน้างาน
 • สมาชิกทีม

สิ่งที่ได้รับจากคอร์สเรียนออนไลน์นี้
 • ระดมความคิด
 • ร่วมกันแก้ปัญหา
 • งานเสร็จเร็ว
 • มีสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความมั่นคงในงาน
 • มีอำนาจต่อรอง
เกี่ยวกับผู้สอน
 • ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดกาาร ม.ราชภัฎพระนคร
 • ปริญญาโท การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ คณะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • หลักสูตร เทคนิคการสอนงานได้ทั้งงานได้ทั้งใจ 
 • กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน
 • ประสบการณ์การทำงาน
 • บริหารงานด้านการพัฒนาบุคลากร
 • ให้กับองค์กรเป็นระยะเวลา 10 ปี

บทเรียนแต่ละหัวข้อ
เวลา(นาที)
แนะนำคอร์ส FREE 0:46  
ภาพรวม,ข้อดี-ข้อเสีย,จุดควรระวังของ Self Managed Teams FREE 4:55  
กุญแจสู่ความสำเร็จด้วย Self Managed Teams 3 ปัจจัย 5:26  
การสร้าง Self Managed Teams มี 2 ปัจจัย 3:29  
บทบาทของหัวหน้างานและสมาชิกในระบบ Self Managed Teams 6:31  
เทคนิคการงานรว่มกับผู้อื่นและแนวทางการติดตามงานให้มีความสุขในระบบ Self Managed Teams 6:44  
ตัวอย่างกรณีศึกษาสำหรับองค์กรที่นำระบบ Self Managed Teams 4:03  
สรุปโดยรวมของระบบ Self Managed Teams 1:05  
self-managed teams mind map.pdf

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


  ยังไม่มีรีวิวค่ะ