เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 15 นาที
5 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ปพน จูน คิมูระ
สรุปสังคม ม.ปลาย 4.0 By P'Jun

SocWork Package เตรียมสอบความถนัดคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

คอร์สสังคม ม.ปลาย by P'Jun สำหรับเตรียมตัวสอบความถนัดสําหรับการสอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์

โดย ปพน จูน คิมูระ
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 280 บาท เท่านั้น!

400 บาท
  สมัครเรียน

ที่มาของคอร์ส :
ปัจจุบันด้วยสภาวะการแข่งขันเกี่ยวกับการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามีมากขึ้นประกอบกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการเปิดรับนักศึกษาเป็นประจําทุกปีทั้งการสอบความถนัดทางวิชาชีพพร้อมกับการยื่นคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) การยื่นคะแนนเข้าศึกษาต่อ รวมถึงการทําแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์แต่ผู้สอนพบว่า ผู้ที่สนใจและมีความต้องการที่จะศึกษาต่อคณะดังกล่าวยังมีความสับสนและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์และความหมายเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งการทํางานและการดําเนินชีวิต ดังนั้นผู้สอนจึงเห็นว่าจากประสบการณ์ในการสอบตรงเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประสบการณ์การเรียนปริญญาตรีตลอด 4 ปีจะเป็นตัวช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์ทัศนคติและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ที่สามารถประกอบอาชีพที่หลากหลายได้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา :
1. เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และเป็นการแนะแนวทางสําหรับการเตรียมตัวสอบสําหรับผู้สนใจ
2. เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการเรียนรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ศึกษา

กลุ่มเป้าหมายของคอร์ส :
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจเกี่ยวกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และมีความต้องการที่จะเตรียมตัวสอบเข้าคณะดังกล่าว
2. นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีที่ต้องการจะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยและคณะที่จะศึกษา (การซิ่ว) โดยการสอบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
3. ผู้สนใจทั่วไป

รูปแบบการศึกษา :
คอร์สนี้จะเป็นการศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ที่ผู้ศึกษาจะเป็นผู้กําหนดรูปแบบการเรียนได้โดยอาจจะเริ่มจากประเด็นที่ตนเองสนใจจนถึงประเด็นที่จําเป็นต้องศึกษา อย่างไรก็ตามการศึกษาในคอร์สนี้จะใช้คลิปวิดีโอที่ผู้สอนบรรยายควบคู่กับการอ่านเอกสารประกอบการเรียน PowerPoint แบบฝึกหัด และ แบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่อยู่ในระบบ

สิ่งที่คาดหวังหลังการศึกษา :
1. ผู้ศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้เบื้องต้น ประสบการณ์และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสังคมสงเคราะห์ในการสอบความถนัดทางวิชาชีพและในชีวิตประจําวัน
2. ผู้ศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้กับสถานการณ์ทางสังคมอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

SocWork Package
เวลา(นาที)
Introduction Of SocWorkpack 7:07  
Ep.0 คําแนะนําในการเตรียมสอบจาก ประสบการณ์จริงของพี่จูน 25:52  
Ep.1 เราเข้าใจสังคมสงเคราะห์อย่างไร 32:19  
Ep.2 สวัสดิการสังคมคืออะไร 33:55  
Ep.3 แบบฝึกหัดและคําแนะนําใน การตอบข้อสอบ 36:38  
เค้าโครงการศึกษา SocWork Package.pdf
แบบฝึกหัดสังคมสงเคราะห์ Update 4.pdf
แบบฝึกหัด Update สังคมสงเคราะห์ 5.pdf
การประยุกต์ความรู้ระหว่างสังคมวิทยาและสังคมสงเคราะห์.pdf
สรุปความรู้พื้นฐานสังเคราะห์ (ปรับปรุง2016).pdf
สรุปสังคมสงเคราะห์ (คร่าวๆ).mp3
Mini สรุปความรู้พื้นฐานสังคมสงเคราะห์ 2017 Edition.pdf
ฉันอยากเป็นนักสังคมสงเคราะห์ (2018).pdf
เราเข้าใจสังคมสงเคราะห์อย่างไร.pdf
สังคมสงเคราะห์ (สรุปจากประสบการณ์ตัวเอง).pdf
เตรียมตัวสอบตรงสังคมสงเคราะห์(จากประสบการณ์).pdf
ก่อนการสอบตรง…สู่สังคมสงเคราะห์ศาสตร์.pdf
ก่อนการสอบตรง...สู่สังคมสงเคราะห์ (จากประสบการณ์ตนเอง).pdf
จุดเริ่มต้น..การเดินทางและก้าวต่อไป (สังคมสงเคราะห์).pdf
ไทม์ไลน์ สังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม.pdf
พื้นฐานของคำว่าสังคมสงเคราะห์.pdf
แบบฝึกหัด Update สังคมสงเคราะห์ 3.pdf
แบบฝึกหัด Update สังคมสงเคราะห์ 3 KEY.pdf
ไทม์ไลน์ สังคมสงเคราะห์และงานสวัสดิการสังคม.pdf
สวัสดิการสังคม…ไม่ใช่เรื่องง่าย.pdf
สวัสดิการสังคมคืออะไร (What_s the Social Welfare).pdf
สวัสดิการสังคมคืออะไร.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ