เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 26 นาที
16 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
Course Square Selection

วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้ชำนาญการงานทรัพยากรมนุษย์ด้านการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ การพัฒนาองค์กร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ Executive Coach, Certified Coach-Napoleon Hill ประสบการณ์ตรงการเป็นผู้บริหารสายงานกลยุทธ์ พัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 20 ปี

Superpower OKRs วิธีตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลสู่ความสำเร็จขององค์กร

OKR เครื่องมือที่ผลักดันองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สร้างนวัตกรรม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน (Cross Collaboation) ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วจากองค์กรชั้นนำ อาทิ Google, Facebook, Wongnai

โดย ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,490 บาท


  สมัครเรียน

OKR เครื่องมือและแนวทางกระบวนการทำงานที่ตอบโจทย์ในยุค Digital Transformation และ Disruption 
คอร์สนี้สอนโดย ดร.ชญารัศมิ์ ทรัพยรัตน์ วิทยากรและที่ปรึกษามากประสบการณ์ ผู้เบื้องหลังให้คำปรึกษากับองค์กรชั้นนำของประเทศ 

ภายในคอร์สนี้อัดแน่นด้วย 
- การปูพื้นฐานทำความเข้าใจประวัติความเป็นมาและหลักการอย่างถูกต้อง
- ตัวอย่างการตั้ง Objective และ Key Resources ตั้งแต่ Top-down ถึง Buttom-up อย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวอย่างการใช้ OKR ในทางปฏิบัติ
- ปัจจัยที่ส่งผลให้ OKR ประสบความสำเร็จในองค์กร
- พร้อมสอดแทรกวิธีคิด Mindset ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาองค์กร

“OKR เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนทั้งองค์กรเห็นภาพ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินขององค์กรในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน”

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- CEO ผู้ต้องการสื่อสารวิสัยทัศน์เป็นรูปธรรมสู่พนักงานทุกระดับ
- ฝ่ายบริหารองค์กรที่ต้องการให้องค์กรก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เหมือนดังบริษัท Intel, Google, Facebook
- พนักงานปฏิบัติงานที่นำเอาหลักการ OKR มาใช้ในการทำงาน

แนวคิด ความเป็นมา การใช้ OKR ในองค์กร
เวลา(นาที)
แนวคิด ความเป็นมา การใช้ OKRs ในองค์กร FREE 9:34  
OKRs Superpower
เวลา(นาที)
OKRs คืออะไร 11:11  
หลักการการสร้าง OKR ให้ประสบความสำเร็จ
เวลา(นาที)
เริ่มต้นที่การสร้าง Objective + ตัวอย่าง 8:36  
ตัวอย่างการสร้าง Objective (ต่อ) 7:29  
OKRs 2 ประเภท Committed vs. Aspirational 6:20  
การสร้าง Key Results + ตัวอย่าง 6:01  
การสร้าง Objectives and Key Results + ตัวอย่าง 8:38  
ตัวอย่างการเขียน OKRs สำหรับ ฝ่ายการตลาด 11:08  
ตัวอย่างการเขียน OKRs สำหรับ HR Manager 4:48  
ตัวอย่างการเขียน OKRs 5:45  
การนำเอา OKR ไปปฏิบัติ
เวลา(นาที)
การประเมินการแปลงเป้าหมายให้เป็น Score 16:34  
Precess/Time ในการนำ OKRs ไปใช้ 11:02  
การใช้เครื่องมือ C F R ให้ OKR บังเกิดผล
เวลา(นาที)
การใช้เครื่องมือหรือกระบวนการ CFR ในการทำให้ OKRs บังเกิดผลต่อไป 20:17  
ปัจจัยความสำเร็จของการนำ OKR มาใช้ในองค์กร
เวลา(นาที)
ปัจจัยความสำเร็จของการนำ OKRs มาใช้ในองค์กร 7:55  
ประโยชน์ที่ได้ทั้งองค์กรและพนักงาน
เวลา(นาที)
ประโยชน์ที่ได้ ทั้งองค์กร และพนักงาน 5:55  
สรุปและข้อเสนอแนะ
เวลา(นาที)
สรุป ข้อเสนอแนะ 4:55  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ