เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 19 ชั่วโมง 22 นาที
52 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

พัฒนา Web Application ด้วย Vue.js เวอร์ชั่น 3 (Composition API script setup)

Vue.js คือเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค JavaScript ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับชุดคำสั่ง และไลบรารี่ ที่สะดวก สั้น ความปลอดภัยสูง และกระชับ กำลังได้รับความนิยม ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,950 บาท


  สมัครเรียน

หลักสูตรออนไลน์ พัฒนา Web Application ด้วย Vue.js เวอร์ชั่น 3
Vue.js คือเทคโนโลยีเฟรมเวิร์ค JavaScript ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับชุดคำสั่ง และไลบรารี่ ที่สะดวก สั้น ความปลอดภัยสูง และกระชับ กำลังได้รับความนิยม ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง
ในหลักสูตรนี้ทุกคนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Web Application ด้วย Vue.js เวอร์ชัน 3 และการเขียนด้วยรูปแบบ Composition API ที่เข้าใจง่าย และกำลังได้รับความนิยม

"หากกำลังมองหาคอร์ส Vue.js ที่ต้องการความเข้าใจ เหมาะสำหรับเริ่มต้น เพื่อต่อยอดและศึกษาต่อได้  ขอแนะนำคอร์สนี้ครับ"

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ผู้เรียนจะได้เรียนเขียน Web Application ด้วย JavaScript Framework สมัยใหม่ ต้้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน จากเบื้องต้นจนถึงระดับที่สามารถศึกษาต่อได้เอง และนำไปประกอบการทำงาน สมัครงาน และรับงานเองเป็นฟรีแลนซ์
2. ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ
3. ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่มากขึ้น
4. มีการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย จนทำให้รู้สึกสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
5. ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัย และส่งการบ้านมาได้โดยตรงที่ Line Code-Fin-Nua (สามารถสแกนเพิ่มเพื่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์)

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. แทบจะบอกได้ว่าเหมาะสมกับงานทุกประเภท สามารถนำมาใช้งาน หรือพัฒนาได้ด้วยเฟรมเวิร์คนี้
2. ผู้เรียนที่ต้องการนำไปพัฒนางานประเภท E-Commerce
3. ผู้เรียนที่ต้องการนำไปใช้ในที่ทำงาน หรือเป็น Freelancer อยู่แล้ว เพื่อพัฒนางานให้ลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ผู้เรียนที่ต้องการนำไปพัฒนางานสำหรับธุรกิจ บริษัท หรือกิจการตนเอง
5. ผู้เรียนที่ต้องการนำไปพัฒนางานทางด้านที่ต้องการความปลอดภัย
6. งานในระดับองค์กรก็สามารถนำไปพัฒนา หรือแม้แต่เขียนไหม่ทั้งหมดด้วยเฟรมเวิร์คนี้ก็ได้เช่นกัน
7. ผู้เรียนที่ต้องการเปลี่ยนงาน หรืออัพสกิลให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อต้องการขยับเงินเดือนให้สูงขึ้น ก็แนะนำศึกษา Framework นี้ได้เลย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. ผู้เรียนควรเคยเขียน หรือศึกษา Front-end ด้วย HTML CSS JavaScript มาบ้างแล้ว
2. ผู้เรียนควรเคยเขียน หรือศึกษา Back-end ด้วย PHP และ MySQL มาบ้างแล้ว

แนะนำ Vue.js คืออะไร และแนวทางการเรียนรู้
เวลา(นาที)
แนะนำ Vue.js และแนะแนวบทเรียน FREE 21:32  
แนะนำและติดตั้งเครื่องมือที่ต้องใช้ในการเริ่มต้น
เวลา(นาที)
ติดตั้งเครื่องมือต่างๆที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน 32:10  
อธิบายรูปแบบและการทำงานโดยรวมของ Vue.js
เวลา(นาที)
รูปแบบและการทำงานโดยรวมของ Vue.js 12:47  
อธิบายและเริ่มติดตั้งโปรเจค Vue.js
เวลา(นาที)
เริ่มต้นติดตั้งโปรเจคด้วยรูปแบบต่างๆ 34:21  
เรียนรู้โครงสร้าง files และ folders พื้นฐานของ Vue.js
เวลา(นาที)
เริ่มต้นเรียนรู้โครงสร้างทั้งหมดของ Vue.js 18:09  
เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนเว็บไซต์ และเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย Vue.js
เวลา(นาที)
เริ่มต้นด้วยการเขียนเว็บไซต์แรกของเราด้วย Vue.js 29:46  
เรียนรู้การ Defining a Component
เวลา(นาที)
รู้จักการสร้างและใช้งาน Component 52:50  
เรียนรู้ Vue Router
เวลา(นาที)
รู้จักและใช้งาน Vue Router ในรูปแบบต่างๆ 48:14  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work1 :  
Home Work2 :  
Home Work3 :  
เรียนรู้ Template Syntax และการสร้างตัวแปรด้วย Constant
เวลา(นาที)
อธิบายการสร้างตัวแปร Constant, การใช้ Ref, Reactive และ Text Interpolation และ Raw HTML (ตอนที่ 1) 33:14  
ตอนที่ 2 32:29  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work4 :  
Home Work5 :  
Home Work6 :  
เรียนรูวิธีใช้งาน Attribute Bindings
เวลา(นาที)
การเขียน v-bind รูปแบบเต็ม และ shorthand, Boolean Attributes, Dynamically Binding อื่นๆอีกมากมาย 44:47  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work7 :  
Home Work8 :  
Home Work9 :  
วิธีใช้งาน V-on หรือ Event Handling
เวลา(นาที)
วิธีใช้งาน Event Handling ด้วยรูปแบบ Inline Handlers และ Method Handlers 42:04  
เรียนรู้วิธีใช้งาน Event, Key, และ System Modifiers
เวลา(นาที)
วิธีการใช้งาน Event, Key, และ System Modifiers ต่างๆ 48:45  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work10 :  
Home Work11 :  
เรียนรู้การใช้งาน Conditional Rendering (V-If, V-Show)
เวลา(นาที)
วิธีใช้งาน v-if v-else v-else-if v-show (ตอนที่ 1) 31:23  
ตอนที่ 2 34:03  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work12 :  
การใช้งาน List Rendering (Loops)
เวลา(นาที)
วิธีใช้งาน v-for กับข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น Object, Component และกรองเงื่อนไขด้วย v-if (ตอนที่ 1) 42:09  
ตอนที่ 2 37:15  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work13 :  
การรับ/ส่งข้อมูลระหว่าง Component (Passing Props)
เวลา(นาที)
รับและส่งข้อมูลระหว่าง Component ด้วย Props 52:57  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work14 :  
Home Work15 :  
เรียนรู้และวิธีใช้งาน Computed (Getter) และ Watch
เวลา(นาที)
วิธีการสร้าง และใช้งาน Computed กับ Watch (ตอนที่ 1) 31:25  
ตอนที่ 2 36:24  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work16 :  
เรียนรู้และวิธีใช้งาน Pinia (Global Variable)
เวลา(นาที)
วิธีการสร้าง และใช้งาน Pinia (ตอนที่ 1) 33:15  
ตอนที่ 2 33:03  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work17 :  
เรียนรู้วิธีรับ/ส่งข้อมูลด้วย Axios
เวลา(นาที)
ตอนที่ 1 48:01  
ตอนที่ 2 30:09  
ตอนที่ 2.1 35:11  
ตอนที่ 3 28:54  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work18 :  
เรียนรู้ Form input Bindings และ v-model และ Validate รวมถึงวิธี Upload File
เวลา(นาที)
ตอนที่ 1 36:08  
ตอนที่ 2 30:10  
ตอนที่ 3 40:51  
ตอนที่ 4 43:42  
ตอนที่ 5 56:10  
Break Point (ทบทวนเนื้อหาด้วย Home Work)
เวลา(นาที)
Home Work 19 :  
Home Work 20 :  
เรียนรู้วิธีการ Build Project เพื่อนำไปใช้งานบน Hosting
เวลา(นาที)
วิธีการ Build Project และทดสอบบน Local Host 30:28  
Home Work 1.pdf
Home Work 2.pdf
Home Work 3.pdf
Home Work 4.pdf
Home Work 5.pdf
Home Work 6.pdf
Home Work 7.pdf
Home Work 8.pdf
Home Work 9.pdf
Home Work 10.pdf
Home Work 11.pdf
Home Work 12.pdf
Home Work 13.pdf
Home Work 14.pdf
Home Work 15.pdf
Home Work 16.pdf
Home Work 17.pdf
Home Work 18.pdf
Home Work 19.pdf
Home Work 20.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ