เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 52 ชั่วโมง 57 นาที
93 วิดีโอ
เรียนได้ไม่จำกัด
เกี่ยวกับผู้สอน
ชุมพล พูนนฤเสถียร
code-fin-nua

สอนเขียนเว็บไซต์ และโปรแกรม เน้นคุณภาพ ราคาถูก ไม่มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมมาก่อน ก็เรียนได้ เราสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้น จนนำไปสมัครงานหรือรับงานเองได้

เขียน Web Application ด้วย Laravel 7

คอร์สที่จะทำให้คุณสร้างหรือพัฒนา Web Application ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น สอนด้วยเทคนิคสุดยอด อธิบายได้ชัดเจนสุดๆ เขียนกันสดๆ ทำให้คุณเป็นมือโปรได้ด้วยเวลาอันสั้น คุ้มค่าสุดๆ สายเว็บต้องต่อยอดที่คอร์สนี้เลย

โดย ชุมพล พูนนฤเสถียร
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 2,765 บาท เท่านั้น!

3,950 บาท
  สมัครเรียน

รายละเอียดคอร์ส และสิ่งที่ผู้เรียนได้รับ

ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ และทักษะ ไปออกแบบโปรแกรมของตนเองได้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ รวมถึงรู้จักวิธี และแนวคิดในการประยุกต์ใช้ตามรูปแบบที่ตนเองต้องการได้อย่างมืออาชีพ

ผู้สอนได้สอดแทรกเทคนิค และแนวคิด ลงไปใน workshop ตัวอย่าง และการบ้าน จึงทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง คิดจริง และพบเจอปัญหา พร้อมกับร่วมกันแก้ไขปัญหา จึงทำให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ที่มากขึ้น

ผู้สอนได้นำเอาเทคนิคต่างๆ จากคอร์ส PHP และ MYSQL และคอร์ส HTML CSS JAVASCRIPT มาต่อยอดกับคอร์ส Laravel Framework ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้ความรู้ และทักษะการนำไปประยุกต์ได้อย่างง่ายดาย

ผู้สอนใด้เตรียมการบ้านเพื่อให้ผู้เรียนทบทวนความเข้าใจ และ Workshop อย่างมากมาย และสนุกสนาน ได้ทักษะ และแนวคิด แบบจัดเต็ม แน่นๆ เน้นๆ

อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์โน็ตบุค
2.internet ใช้ในการดาวน์โหลดโปรแกรม และส่วนประกอบในการเรียน

เตรียมความพร้อมก้าวสู่โลกยุคดิจิตอล

รองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในอนาคต : ซึ่งมีแนวโน้วจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบร้านค้าออนไลน์ และควบคุมอุปกรณ์ทุกอย่างด้วยโปรแกรม

ก้าวตามเทคโนโลยี : รู้ช่องทางธุรกิจออนไลน์ เข้าใจธุรกิจออนไลน์ ได้ก่อนใครๆ ทำให้เป็นข้อได้เปรียบ

ลดค่าใช้จ่าย : ไม่ต้องจ้างทีมดูแล และพัฒนาระบบ ในกรณีที่คุณเป็น SME หรือ Startup แต่ถ้าคุณจำเป็นต้องมีทีมเพื่อดูแล คุณยังสามารถคิดและออกแบบระบบได้ด้วยตัวคุณเอง เพราะคุณมีความรู้ และพื้นฐานที่ดี

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ : ปัจจุบัน และอนาคต ในโลกออนไลน์มีการแข่งขันกันสูง หากคุณมีความรู้เรื่องพื้นฐานของเว็บไซต์ จะได้เปรียบคู่แข่ง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นก้าวสู่การเป็นนักเขียนเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ และโปรแกรมต่อยอดไปอีกขั้น

ผู้ที่ต้องการปรับพื้นฐานตนเองให้แน่น และแกร่ง เพื่อการต่อยอด

ผู้ที่ต้องการอยากเปลี่ยนสายงาน มาทางด้านเว็บไซต์ และโปรแกรม

นักเรียน และนักศึกษาที่ต้องการเรียนเพิ่มเติม หรือต่อยอดจากที่เคยเรียนในชั้นเรียน

ผู้ที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง โดยใช้เทคโนโลยียุคดิจิตอลเข้าไปประยุกต์ใช้

ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ของตนเอง ในการเป็นนักเขียนเว็บไซต์ และนักเขียนโปรแกรม เช่น การเป็นฟรีแลนซ์ เป็นต้น

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนหรือมีคำถามเกี่ยวกับบทเรียน สามารถ inbox สอบถามผู้สอนได้ทาง Facebook Page https://www.facebook.com/CodeFinNua/

แนะนำให้รู้จักกับ Laraval Framework และติดตั้งเครื่องมือต่างๆ
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับ Laravel และติดตั้งเครื่องมือที่จำเป็น ก่อนการสร้าง Project 51:15  
เริ่มต้นกับวิธีการสร้าง Project และหน้าที่ของแต่ละ Folder กันเลย!
เวลา(นาที)
เริ่มสร้างโปรเจค และรู้จักหน้าที่ของแต่ละ folder ในโปรเจค 39:56  
มาเริ่มตั้งค่าเบื้องต้น เพื่อเตรียมความพร้อมใน Project
เวลา(นาที)
การตั้งค่าเบื้องต้น และทำความเข้าใจรูปแบบของ MVC 27:42  
ทำความรู้จักกับตัวกำหนดเส้นทางด้วย Route
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับ route แบบไม่มีข้อมูลแนบ และตัวอย่าง 44:38  
ทำความรู้จักกับ route แบบมีข้อมูลแนบ และตัวอย่างการตั้งชื่อให้ route 31:14  
วิธีการตั้งชื่อ route แบบ group และการตรวจสอบ route ทั้งหมดใน project 17:16  
ทำความรู้จักกับส่วนของการแสดงผล ที่เรียกว่า Views
เวลา(นาที)
ทำความรู้จักกับส่วนแสดงผลที่เรียกกันว่า views 36:03  
ทำความรู้จักกับ Laravel Template engine
เวลา(นาที)
ทำความรู้จัก template engine และตัวอย่างการใช้ loop for 43:08  
ตัวอย่างการใช้ loop foreach 14:37  
ตัวอย่างการใช้ loop forelse 20:20  
ตัวอย่างการใช้ loop while 20:20  
คำสั่ง @if @switch ที่ใช้ในการสร้างเงื่อนไขต่างๆ เพื่อใช้สร้างทางเลือก
เวลา(นาที)
เรียนรู้คำสั่งในการสร้างเงื่อนไข if else และ switch case และตัวอย่างการใช้ if else 37:11  
ตัวอย่างการใช้งาน switch case 35:12  
ทำความรู้จักกับส่วนแสดงผลที่เป็นต้นแบบ ที่เรียกว่า Master Page
เวลา(นาที)
ทำความรู้จัก และตัวอย่างในการสร้าง master page 47:08  
เรียนรู้การทำงาน และตัวอย่างการสร้าง child page 24:06  
Checkpoint บทสรุปที่ได้เรียนผ่านมาทั้งหมด 46:13  
เรียนรู้กับส่วนที่ทำหน้าที่ประมวล และรับ/ส่งข้อมูล ที่เรียกว่า Controller
เวลา(นาที)
รู้จักและทำความเข้าใจกับส่วนประมวลผล controller 30:06  
ตัวอย่าง controller แบบปกติ 10:33  
ตัวอย่าง controller แบบ resource และการเขียนรับ-ส่งข้อมูล 58:30  
เรียนรู้การสร้าง และการจัดการ Table ของ Laravel
เวลา(นาที)
เรียนรู้คำสั่งในการสร้างและจัดการฐานข้อมูลใน laravel 15:11  
ตัวอย่างการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกับโปรเจค และการสร้างตาราง 30:08  
ตัวอย่างการลบ แก้ไข และ reload ตารางด้วย script 36:14  
การสร้างข้อมูลจำลอง หรือข้อมูลต้นด้วยการ Seeding
เวลา(นาที)
เรียนรู้การสร้างข้อมูลต้นแบบ และตัวอย่างการนำเข้าข้อมูลด้วย seeding 38:04  
เรามาทำความรู้จักกับ Model กันเถอะ !
เวลา(นาที)
Checkpoint และเริ่มทำความรู้จักกับ model 14:53  
ตัวอย่างการสร้าง model และการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล mysql 25:36  
เทคนิคการวิเคราะห์ และกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง (relationship) 27:27  
ตัวอย่างการเชื่อมความสัมพันธ์ และการใช้คำสั่ง tinker 49:57  
เรียนรู้ Framework ที่ช่วยในการจัด Layout ที่ชื่อ Bootstrap
เวลา(นาที)
เรียนรู้และวิธีติดตั้ง bootstrap และ jquery 33:19  
เรียนรู้การใช้ class container และการแบ่ง column 33:20  
ตัวอย่างการแบ่ง column ในแบบต่างๆ และเรียนรู้เรื่อง grid offset 34:35  
Workshop1
เวลา(นาที)
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ workshop1 28:27  
Workshop1 สร้างตารางของ homework9.1 44:07  
Workshop1 สร้างตารางของ homework9.2, 9.3 และ 9.4 38:42  
Workshop1 การ seeding ข้อมูลเข้าสู่ตารางของ homework9.1 35:59  
Workshop1 การ seeding ข้อมูลเข้าสู่ตารางของ homework9.2, 9.3 30:30  
Workshop1 การ seeding ข้อมูลเข้าสู่ตารางของ homework9.4, 9.6 41:03  
Workshop1 การสร้าง model category และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 49:16  
Workshop1 การสร้าง model type และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 1 44:07  
Workshop1 การสร้าง model type และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 2 42:52  
Workshop1 การสร้าง model activity และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 51:47  
Workshop1 การสร้าง model gadget และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 21:31  
Workshop1 การสร้าง model staff และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 1 41:56  
Workshop1 การสร้าง model staff และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 2 27:50  
Workshop1 การสร้าง model skill และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 48:29  
Workshop1 การสร้าง model branch และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM 37:52  
Workshop1 การสร้าง model contact และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 1 54:20  
Workshop1 การสร้าง model contact และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยรูปแบบ ORM ตอนที่ 2 3:59  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 1 40:20  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 2 44:05  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 3 32:47  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง map ด้วยรูปแบบ query builder ตอนที่ 4 40:12  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง building point ด้วยรูปแบบ query builder 13:19  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง news ด้วยรูปแบบ query builder 30:33  
Workshop1 การเรียกใช้ข้อมูลตาราง promotion ด้วยรูปแบบ query builder 26:13  
แนะนำการใช้งาน notification toastr 24:35  
เรียนรู้การสร้าง form open และ form model 36:36  
เรียนรู้การสร้าง form input ในรูปแบบต่างๆ 45:11  
Workshop2
เวลา(นาที)
สร้างระบบเพิ่มข้อมูล ตอนที่ 1 40:37  
สร้างระบบเพิ่มข้อมูล ตอนที่ 2 31:13  
นำ notification เข้ามาร่วมใช้งาน 45:33  
สร้างระบบ validate ข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเพิ่มข้อมูล 26:34  
แบ่งหน้าด้วย pagination และเปลี่ยน font ให้สวยงาม 18:47  
สร้างระบบแก้ไขข้อมูล 33:13  
validate ข้อมูล และนำ notification เข้ามาร่วมใช้งานกับระบบแก้ไขข้อมูล 31:22  
สร้างระบบลบข้อมูล และนำ notification กับ confirm เข้ามาร่วมใช้งาน 52:48  
Workshop3
เวลา(นาที)
สร้างตาราง hobbies ด้วยคำสั่ง migration 31:35  
สร้างตาราง staffs และทำ relationship ระหว่าง hobbies กับ staffs 36:50  
เพิ่ม column และระบบ validate ข้อมูล 41:49  
สร้างระบบ upload, resize และ crop รูปภาพ 50:19  
แสดงข้อมูล และรูปภาพ บนหน้าเว็บไซต์ 31:17  
สร้างระบบแก้ไขข้อมูล และตรวจสอบรูปภาพ กรณีมีการแก้ไข 46:10  
สร้างระบบตรวจสอบรูปภาพ กรณีมีการแก้ไข ให้ลบรูปภาพเก่า 13:18  
สร้างหน้า dashboard 38:49  
เรียนรู้ระบบ Laravel Login หรือเรียกว่า Authentication
เวลา(นาที)
เรียนรู้การสร้างระบบ authen และเริ่มต้นด้วยการเตรียม table 34:42  
เพิ่ม column ใน database ด้วย script 29:40  
เรียนรู้ระบบ authen ด้วย email และรู้ความหมายของ guest และ not guest 19:59  
เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนจาก authen ด้วย email เป็นชื่อแทน 11:04  
เรียนรู้วิธีการ reset password และแก้ไข template ของข้อความแจ้งเตือนบน email 34:00  
เรียนรู้วิธีการ authen ด้วย facebook ตอนที่ 1 30:04  
เรียนรู้วิธีการ authen ด้วย facebook ตอนที่ 2 42:25  
เรียนรู้การทำ Middleware เพื่อความปลอดภัย
เวลา(นาที)
เรียนรู้และตัวอย่างการสร้าง middleware 21:32  
ตัวอย่างจำลองการใช้ระบบ Authentication, Middleware, AJAX, JSON และ PDF
เวลา(นาที)
สร้าง products table และสร้างข้อมูลเริ่มต้น 33:41  
สร้าง model และแสดงข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ 33:43  
รับ-ส่งข้อมูลด้วย ajax 44:41  
สร้าง model cart และเชื่อมความสัมพันธ์ของตาราง ด้วยการทำ relationship 39:57  
สร้าง cartcontroller และ join table 39:18  
การแสดงสินค้าบนหน้าตะกร้าสินค้า 27:20  
การสร้างหน้า ที่สำหรับใช้แสดง pdf 39:28  
การแก้ไข status เป็น ordered หลังจากแสดงหน้า pdf เรียบร้อยแล้ว 39:31  
เรียนรู้เทคนิคการทำ Localization (Website หลายภาษา)
เวลา(นาที)
วิธีการสร้างข้อความภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 32:08  
วิธีการนำข้อความภาษาไทยมาใช้งาน ตอนที่ 1 36:00  
วิธีการนำข้อความภาษาไทยมาใช้งาน ตอนที่ 2 30:51  
วิธีการนำข้อความภาษาอังกฤษมาใช้งาน และตกแต่งหน้าเว็บให้เสมือนมีชีวิต 36:09  
Laravel_homework.pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ