WELCOME TO

สถาบันสอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

สถาบันสอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

สถาบันสอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง สอนด้วยหลักสูตรพิเศษ ซึ่งสั่งสมมาจากประสบการณ์จริงของอาจารย์ผู้สอนชาวไทย ซึ่งได้ศึกษาและทำงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมานานนับสิบปี รวมถึงการทำงานที่ต้องใช้ภาษาจีนกลางอีกกว่าสิบปี มีประสบการณ์ในการสอนภาษาจีนกลางเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ที่จะทำให้ผู้เรียนง่ายต่อการเรียนรู้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว จำศัพท์ได้ง่ายขึ้น ฟัง พูด อ่าน เขียน สนทนาได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์จีน รวมถึงการออกเสียงสำเนียงให้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

การปูพื้นฐานภาษาจีนกลางให้ถูกต้องตั้งแต่แรก  จะทำให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ทางภาษาจีนในระดับสูงขึ้นไปได้ดียิ่งขึ้น  เพราะปัจจุบันภาษาจีนกลางถือเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก  จึงมีความสำคัญสำหรับการติดต่อสื่อสาร  การเรียน  การทำงาน  การทำธุรกิจต่างๆ ในโลกยุคปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างยิ่ง มาเพิ่มศักยภาพของท่านด้วยความสามารถด้านภาษาจีนกับเรา สถาบันสอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง

“เรียนภาษาจีนกลางออนไลน์กับ จือ เซิง ถัง อยู่ที่ไหนก็เรียนได้”

ทำไมต้อง สถาบันสอนภาษาจีนกลาง จือ เซิง ถัง?

ข้อมูลสถิติของ www.internetworldstats.com พบว่า ภาษาจีนกลาง (MANDARIN) มีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มากกว่า 1,300 ล้านคน และยังเป็นภาษาที่ใช้บน INTERNET มากเป็นอันดับ 2 ของโลกด้วย
ที่นี่ สอนพื้นฐานการออกเสียงที่ถูกต้องได้มาตรฐาน  ซึ่งจะช่วยให้การจำศัพท์และแต่งประโยคต่างๆ ง่ายขึ้นหลายเท่า  คัดกรองและสอนวิธีจำศัพท์ให้ง่าย  บทสนทนาที่ใช้จริง สอนกระบวนการคิดเป็นภาษาจีน  อันจะทำให้การเรียนในขั้นกลางและขั้นสูงง่ายขึ้นมาก
การเรียนออนไลน์สามารถทบทวนได้หลายครั้งตามเวลาที่นักเรียนสะดวก เหมาะกับทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเลย หรือผู้ที่เคยเรียนภาษาจีนมาบ้างแต่ยังจับทางไม่ถูก ใช้งานจริงไม่ได้ หรือผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ก็สามารถเรียนเพื่อทบทวนและพัฒนาได้