เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 27 ชั่วโมง 55 นาที
61 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 180 วัน
จำกัดเวลาเรียน 60 ชั่วโมง
เกี่ยวกับผู้สอน
ครูป้อม เอซายน์
Asci Tutor

อาจารย์วิทยาศาสตร์ประจำโรงเรียนกวดวิชาบ้านพีระมิด (Asci Tutor) ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเรียนรู้ ติวเตอร์ระดับประเทศ โค้ชด้านการเรียนรู้สำหรับพ่อแม่ ครู และเด็ก

ตะลุยโจทย์วิทยาศาสตร์สอบเข้า ม.1 แบบ A

คอร์สตะลุยโจทย์ วิชาวิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 แบบ A

โดย ครูป้อม เอซายน์
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 3,150 บาท เท่านั้น!

4,500 บาท
  สมัครเรียน

ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่1
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่1 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่1 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่1 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่1 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่1 EP.5 2:31  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่2
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่2 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่2 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่2 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่2 EP.4 29:49  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่3
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่3 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่3 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่3 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่3 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่3 EP.5 4:45  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่4
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่4 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่4 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่4 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่4 EP.4 27:43  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่5
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่5 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่5 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่5 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่5 EP.4 13:06  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่6
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่6 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่6 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่6 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่6 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่6 EP.5 5:20  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่7
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่7 EP.1 1:00:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่7 EP.2 52:08  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่8
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่8 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่8 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่8 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่8 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่8 EP.5 8:26  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่9
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่9 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่9 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่9 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่9 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่9 EP.5 2:26  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่10
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่10 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่10 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่10 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่10 EP.4 21:25  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่11
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่11 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่11 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่11 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่11 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่11 EP.5 3:18  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่12
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่12 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่12 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่12 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่12 EP.4 26:55  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่13
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่13 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่13 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่13 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่13 EP.4 19:10  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่14
เวลา(นาที)
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่14 EP.1 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่14 EP.2 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่14 EP.3 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่14 EP.4 30:00  
ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 แบบ A ครั้งที่14 EP.5 18:04  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ