เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 26 ชั่วโมง 17 นาที
56 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
KPN ACADEMY
KPN ACADEMY

สถาบันสอนออนไลน์และแนะแนวการศึกษา โดยติวเตอร์มืออาชีพ

ตีบวก PAT 1 คณิตศาสตร์

สรุปเนื้อหาเตรียมสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์ พร้อมเทคนิคพิชิตคะแนน อ่อนแค่ไหนก็เรียนได้

โดย KPN ACADEMY
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 1,900 บาท


  สมัครเรียน

เพราะ PAT 1 ยาก เราจึงต้องเตรียมตัวก่อนสอบจริง คะแนน PAT 1 100 คะแนน ก็ทำให้เราเลือกคณะได้มากมาย แค่รู้เนื้อหาที่จะออก ก็สามารถกำหนดคะแนนตัวเองได้แล้ว คอร์สนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กลุ่ม เรียงตาม "ความน่าจะเก็บ" ดังนี้

1. ง่าย/ออกเยอะ

2. ง่าย/ออกน้อย

3. ยาก/ออกเยอะ

4. ยาก/ออกน้อย

จำนวนจริง
เวลา(นาที)
สมการและอสมการสแควรูท ตอน 1 21:10  
สมการและอสมการสแควรูท ตอน 2 34:17  
การดำเนินการทวิภาค 32:52  
สมการและอสมการค่าสัมบูรณ์ 24:35  
เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม
เวลา(นาที)
สมการและอสมการเอกซ์โพเนนเชียล 38:13  
สมการและอสมการลอการิทึม ตอน 1 27:29  
สมการและอสมการลอการิทึม ตอน 2 32:10  
ระบบสมการเลขยกกำลัง 20:14  
สถิติ
เวลา(นาที)
ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ตอนที่ 1 32:43  
ข้อมูลไม่แจกแจงความถี่ ตอนที่ 2 48:44  
ข้อมูลแจกแจงความถี่ 41:14  
สมบัติของค่ากลางและการกระจาย 30:11  
ค่ามาตรฐานและพื้นที่ใต้โค้งปกติ 40:46  
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชัน 28:01  
เซต
เวลา(นาที)
เซตและสมบัติของเซต 38:54  
การหาจำนวนสมาชิกของเซต 41:33  
ตรรกศาสตร์
เวลา(นาที)
ค่าความจริงของประพจน์ 27:01  
การตรวจสอบสัจนิรันดร์ 34:19  
ตัวบ่งปริมาณและการหาค่าความจริง 33:48  
เมทริกซ์
เวลา(นาที)
การดำเนินการของเมทริกซ์ 25:02  
ดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ 40:10  
การแก้ระบบสมการด้วยเมทริกซ์ 14:57  
เวกเตอร์
เวลา(นาที)
ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตอนที่ 1 29:15  
ผลคูณเชิงสเกลาร์และผลคูณเชิงเวกเตอร์ ตอนที่ 2 21:53  
เวกเตอร์กับรูปเรขาคณิต 27:31  
จำนวนเชิงซ้อน
เวลา(นาที)
จำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการ ตอนที่ 1 25:27  
จำนวนเชิงซ้อนและการดำเนินการ ตอนที่ 2 21:13  
กำหนดการเชิงเส้น
เวลา(นาที)
ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 1 21:46  
ปัญหากำหนดการเชิงเส้น ตอนที่ 2 26:53  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
โดเมนและเรนจ์ของฟังก์ชัน 25:53  
อินเวอร์สของฟังก์ชันและคอมโพสิทฟังก์ชัน 43:13  
นิยามฟังก์ชันใหม่ๆ FREE 9:06  
แคลคูลัส
เวลา(นาที)
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 1 27:40  
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ตอนที่ 2 17:53  
นิยามดิฟและอินทิกรัลจำกัดเขต ตอนที่ 1 23:59  
นิยามดิฟและอินทิกรัลจำกัดเขต ตอนที่ 2 15:58  
การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ ตอนที่ 1 17:56  
การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ ตอนที่ 2 29:17  
พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 1 23:15  
พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง ตอนที่ 2 18:37  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
ลำดับจำกัดและอนุกรมจำกัด 38:37  
ลำดับอนันต์และการลู่เข้า / ลู่ออก 23:15  
ผลบวกอนันต์และอนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 1 18:28  
ผลบวกอนันต์และอนุกรมเรขาคณิต ตอนที่ 2 27:32  
ตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 1 24:54  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 2 32:35  
เอกลักษณ์ตรีโกณมิติที่ใช้บ่อย ตอนที่ 3 14:33  
กฎตรีโกณมิติที่เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยม 26:45  
อินเวอร์สของฟังก์ชันตรีโกณมิติ 38:06  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
การเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 1 29:28  
การเรียงสับเปลี่ยน ตอนที่ 2 24:54  
การจัดหมู่ 25:18  
โจทย์ประยุกต์ความน่าจะเป็น 21:57  
ภาคตัดกรวย
เวลา(นาที)
ความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรง 32:04  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปภาคตัดกรวย ตอนที่ 1 32:20  
โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรูปภาคตัดกรวย ตอนที่ 2 31:13  
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 01 จำนวนจริง (Real).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 02 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม (Exponential and Logarithmic Functions).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 03 สถิติ (Statistics).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 04 เซต (Set).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 05 ตรรกศาสตร์ (Logic).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 06 เมทริกซ์ (Matrix).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 07 เวกเตอร์ (Vector).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 08 จำนวนเชิงซ้อน (Complex Number).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 09 กำหนดการเชิงเส้น (Linear Programming).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 10 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 11 แคลคูลัส (Calculus).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 12 ลำดับและอนุกรม (Sequences and Series).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 13 ตรีโกณมิติ (Trigonometry).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 14 ความน่าจะเป็น (Probability).pdf
เอกสารประกอบการเรียน คอร์สตีบวก PAT1 บทที่ 15 ภาคตัดกรวย (Geometry and Conic Sections).pdf
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ