เกี่ยวกับคอร์สนี้
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 13 ชั่วโมง 17 นาที
34 วิดีโอ
เรียนคอร์สนี้ได้ 365 วัน
เกี่ยวกับผู้สอน
KPN ACADEMY
KPN ACADEMY

สถาบันสอนออนไลน์และแนะแนวการศึกษา โดยติวเตอร์มืออาชีพ

Upgrade คณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมข้อสอบ O–NET

สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย พร้อมโจทย์ข้อสอบ O-NET เน้นจุดสำคัญที่พบบ่อยในการสอบ อัพเกรดคะแนนให้สูงขึ้น

โดย KPN ACADEMY
แชร์คอร์สนี้บน Social:

ราคา 900 บาท


  สมัครเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นวิชาที่เรียนเหมือนกันทุกแผนการเรียน ประกอบด้วย

1. เซต
2. ระบบจำนวนจริง การแก้สมการและอสมการ
3. การให้เหตุผล
4. ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
5. เลขยกกำลัง
6. อัตราส่วนตรีโกณมิติ
7. สถิติ
8. ลำดับและอนุกรม
9. ความน่าจะเป็น

คอร์สนี้น้องๆ จะได้เรียนครบทุกเรื่อง โดยจะเน้นปูพื้นฐานความรู้ และการหาคำตอบด้วยวิธีที่ไม่ซับซ้อน บวกกับเน้นจุดสำคัญ ที่น้องๆ มักพลาดเพื่อทำคะแนนให้ได้มากที่สุด

เซต
เวลา(นาที)
พื้นฐานเซต 40:12  
การดำเนินการระหว่างเซต 29:02  
แนวข้อสอบ O-NET เซตและการดำเนินการระหว่างเซต 19:05  
การหาจำนวนสมาชิกของเซต 36:38  
แนวข้อสอบ O-NET การหาจำนวนสมาชิกของเซต 15:29  
การให้เหตุผล
เวลา(นาที)
การให้เหตุผลแบบอุปนัย 13:48  
การให้เหตุผลแบบนิรนัย 22:28  
ระบบจำนวนจริง
เวลา(นาที)
สมบัติของจำนวนจริง 27:44  
สมการและอสมการพหุนาม 31:51  
แนวข้อสอบ O-NET สมการและอสมการพหุนาม 14:16  
ค่าสัมบูรณ์ 14:10  
แนวข้อสอบ O-NET ค่าสัมบูรณ์ FREE 11:51  
โจทย์สถานการณ์สมการและอสมการ 32:21  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
เวลา(นาที)
การเขียนความสัมพันธ์ 25:03  
โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์ 43:43  
กราฟของความสัมพันธ์ 30:15  
การใช้กราฟในการแก้สมการและอสมการ 22:59  
กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง 25:33  
โจทย์ประยุกต์ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด 20:32  
เลขยกกำลัง
เวลา(นาที)
การจัดรูปเลขชี้กำลัง 27:49  
สังยุค (Conjugate) 31:40  
การเปรียบเทียบค่าเลขยกกำลัง 17:07  
สมการเลขยกกำลัง 12:34  
ความน่าจะเป็น
เวลา(นาที)
กฎการนับเบื้องต้น 12:48  
ความน่าจะเป็น 12:54  
สมบัติของความน่าจะเป็น 11:33  
อัตราส่วนตรีโกณมิติ
เวลา(นาที)
อัตราส่วนตรีโกณมิติ 26:21  
มุมเงย มุมก้ม 23:17  
ลำดับและอนุกรม
เวลา(นาที)
ลำดับเลขคณิตและเรขาคณิต 23:08  
อนุกรมเลขคณิตและเรขาคณิต 18:38  
โจทย์สถานการณ์ 16:02  
สถิติ
เวลา(นาที)
ค่ากลางของข้อมูล 37:23  
เปอร์เซ็นไทล์ 29:02  
การกระจายของข้อมูล 19:48  
ไม่มีเอกสารประกอบการเรียน
คลิกที่ปุ่ม "สมัครเรียน" เพื่อลงทะเบียนเรียนและเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอน 1

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อความสะดวกแนะนำให้ Login ด้วย Facebook หรือหากยังไม่เป็นสมาชิกกรุณาสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อคอร์สเรียน

ขั้นตอน 2

เลือกช่องทางในการชำระเงิน โดยคุณสามารถชำระค่าคอร์สออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต/เดบิต, Internet Banking, หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
(กรุณาอ่านรายละเอียดก่อนเลือกช่องทางการชำระเงิน)

ขั้นตอน 3


3.1 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต
กรอกเลขบัตรเครดิต/เดบิต และข้อมูลต่างๆ แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงิน" เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที
(กรุณาตรวจสอบยอดก่อนดำเนินการชำระเงิน)

3.2 ชำระผ่าน Internet Banking
เลือกธนาคารที่คุณเป็นสมาชิก Internet Banking แล้วคลิกปุ่ม "ชำระเงินผ่าน Internet Banking"
ระบบจะนำคุณไปยังเว็บ Internet Banking ของธนาคาร เมื่อชำระเสร็จเรียบร้อยจะสามารถเข้าเรียนได้ทันที

3.3 ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
คุณสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารบริษัทคอร์สสแควร์จำกัดด้วยเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay)
เมื่อโอนเงินแล้ว คุณสามารถแจ้งการโอนเงินที่หน้า แจ้งโอนเงิน หรือแจ้งผ่าน Line: @coursesquare

รีวิวคอร์สจากผู้เรียน


    ยังไม่มีรีวิวค่ะ